MikroMakroKosmos

100 poäng

(NAT) 

Hur bildades universum? Vad händer i en exploderande supernova? Vad kan Higgspartikeln säga om mörk materia? Hur föds och dör stjärnor? Vilka är förutsättningarna för liv på andra planeter? På vilket sätt kan rymdfärder bidra till förståelsen av universum?

Detta och mer får du veta om du läser Naturvetenskaplig specialisering: MikroMakroKosmos

Kursen sträcker sig från materiens minsta beståndsdelar till hur galaxer bildas och förändras över miljarder år.

Du får fördjupa dig om universums början, mörk materia, stjärnors födelse och död. Den fysik som ligger till grund för förståelse av universums uppbyggnad. Du får också lära dig om på vilka sätt man utforskar universum med olika utrustningar, bland annat satelliter och teleskop som rymdteleskopet Hubble och solteleskopet på La Palma, men även andra detektorer som IceCube på Antarktis.

I kursen får du också lära dig om materiens minsta beståndsdelar, standardmodellen och subatomära partiklar. Vad är massa och vad är egentligen Higgspartikeln? På vilket sätt kan stora partikelacceleratorer som i CERN ge oss en större inblick i materiens uppbyggnad? Vad kommer ESS i Lund att bidra med?

Du har extra stor nytta av kursen om du ska läsa vidare inom ett naturvetenskapligt eller tekniskt område eller om du är nyfiken på detta område.

Du kan koppla kursen till ditt gymnasiearbete.