Internationella relationer

100 poäng

(NAS) 

Vad är internationella relationer?

Sedan Berlinmurens fall 1989 har förändringarna i världspolitiken varit dramatiska och omtumlande. Internationalisering och globalise­ring har blivit några av de vanligaste orden i nutidssvenskan och i medierna möter vi exempelvis ständigt nyheter som handlar om toppmöten mellan politiker, om inbördes­krig och om terrorism. Politikens internationalise­ring – det ökade utbytet och samarbetet mellan olika länder – är en av vår tids stora pågående förändringar. Det blir allt svårare att skilja mellan inrikes- och utrikespolitiken.

Stater blir, också på det ekonomiska planet, mer ömsesidigt beroende av varandra. Ett exempel på det är den så kallade finanskrisen. Utbytet av varor, tjänster och kapital sker friare över gränserna och de stora företagen har en allt svagare koppling till något enskilt land. Även information och idéer cirkulerar friare än någonsin över Internet, oberoende av alla gränser.

Hur är det internationella systemet uppbyggt, hur fungerar det och vilka aktörer är av betydelse på den internationella arenan? Hur påverkas den nationella självständigheten och demokratin av globaliseringen? Ämnet Internationella relationer kan ge en del svar på dessa frågor. Som ämne är det tvärvetenskapligt och behandlar det internationella systemet på ett politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt plan. Precis som ämnet samhällskunskap, som innefattar statsvetenskap, national­ekonomi och sociologi, handlar ämnet internationella relationer om att närma sig dessa frågor utifrån olika synvinklar, för att få en så fördjupad bild som möjligt.

I en mer tillämpad del kan gymnasiearbetet (100 p) med fördel kopplas till kursen internationella relationer. Du kan exempelvis skriva en vetenskaplig rapport i anslutning till någon världspolitisk händelse. Eventuellt kan du förankra din studie genom att praktisera eller göra fältstudier på en internationell organisation i Sverige eller utomlands. Dessutom kan du utnyttja skolans etablerade internationella samarbete via Lunds universitet.