NA Musik, Särskild variant på Spyken

Här får du möjlighet att kombinera naturvetenskapliga ämnen med musikkurser. Vår musikinriktning omfattar ensemblespel, gehörs- och musiklära samt körsång.

Två trummor i närbild

På musikinriktningen läser du samma gymnasie- och programgemensamma kurser som på det vanliga naturvetenskapsprogrammet. För mer information, se programblad.

Inriktningen väljer du redan inför årskurs 1. Du har möjlighet att välja till kurser som ger dig en fullständig naturvetenskaplig behörighet.

Antagningsprov
För att få läsa NA med musikinriktning måste du göra ett antagningsprov. Du kan få max 100 p som du adderar till ditt meritvärde från årskurs 9. Syftet med provet är att se vilken potential och vilka utvecklingsmöjligheter du har. Du måste alltså inte vara jätteduktig på något instrument när du börjar. Du behöver inte kunna läsa noter, det lär du dig här.

När är det dags för antagningsprov?
Du som söker Na-Musik i första- eller andrahand kommer få en kallelse till antagningsprov. 

Vill du veta mera om NA?
Välkommen att kontakta oss!

Maria Hedelin Björse
Bitr rektor NA
Tel. 046-359 78 57
maria.hedelin@lund.se

Helene Hogan
Studie- och yrkesvägledare NA och ES
Tel. 046-359 78 09
helene.hogan@lund.se