Naturvetenskapsprogrammet (NA)(NA)

En examen från Naturvetenskapsprogrammet på Spyken är ett kvitto på en kvalitetsutbildning som ger dig skjuts rakt in i fortsatta studier och yrkesliv!

Spykenelev, iklädd skyddsglasögon och vit rock, håller i en pipett.

Är du duktig i matematik och brinner för naturvetenskapliga ämnen då är NA det självklara valet.

På programmet får du utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt där laborationer, fältarbete och undersökande arbetsmetoder är centrala. De vetenskapliga modellerna du möter beskrivs ofta med matematikens hjälp. Utbildningen är utformad för att stimulera din kreativitet, nyfikenhet och analytiska tänkande. Genom studiebesök på universitet, högskola och olika myndigheter och organisationer får du möta verksamma forskare och experter som delar med sig av sin kunskap.

Du har stor möjlighet att själv utforma delar av din utbildning genom att på egen hand välja 4–5 kurser. Ditt intresse och dina framtidsplaner styr vilka dessa kurser är. Välj till exempel fördjupningskurser inom naturvetenskap eller språk. Vårt mål är att utbildningen ska stimulera dig till kreativitet, nyfikenhet och analytiskt tänkande.Om du har läst matematik 1c i högstadiet så kan du välja snabbmatte på Spyken. Då läser du matematik i ett högre tempo och hinner med högskolematematik redan på gymnasiet.

Om du har läst två språk i grundskolan finns det möjlighet att fortsätta med båda språkeni årskurs 1.Är du idrottsintresserad kan du välja kursen Idrott specialisering redan första året.

Varje år deltar elever från Spyken med framgång i internationella olympiader inom biologi, kemi, fysik och matematik och moderna språk.

För mer information se programblad.


Vi erbjuder fyra inriktningar inom naturvetenskapsprogrammet, varav två är särskilda varianter inom det estetiska området

  • Inriktning Naturvetenskap
  • Inriktning Naturvetenskap och samhälle
  • Inriktning Naturvetenskap - Musik/Särskild variant
  • Intrikning Naturvetenskap - Bild och design/Särskild variant

Extra idrott och språk

För dig som är idrottsintresserad finns möjlighet att redan i årskurs 1 läsa kursen Idrott specialisering. Om du har läst två språk i grundskolan finns möjlighet att fortsätta med båda språken i åk 1.