Inriktning Kultur

Är du intresserad av språk och kultur ska du välja det Humanistiska programmet på Spyken.

Spykens innergård. Två elever sitter på trappen och en annan grupp är på väg in genom en pelaregång.

 

Programmet ger ökad förståelse för din egen och andras kultur i ett historiskt perspektiv, alltså kunskap som är användbar i ett globalt perspektiv.

Utbildningen förbereder dig för fortsatta studier på högskolenivå inom språk, litteraturvetenskap, tolk- och översättarutbildning, arkeologi, antropologi, genusvetenskap, historia, kultur- och idéhistoria och journalistik för att nämna några.

Vill du veta mera om HU?
Välkommen att kontakta oss!

Set Rooke
Bitr. rektor ES och HU
Tel: 046-359 78 04
set.rooke@lund.se

Petra Manhammar
Studie- och yrkesvägledare HU och SA
Tel: 046-359 77 57
petra.manhammar@lund.se

Välkommen till oss på Spyken!