Engelsk profil på Spyken

På samhällsvetenskapsprogrammet och humanistiska programmet har du möjlighet att profilera din utbildning med avancerade kurser i engelska.

Profilen riktar sig till dig med särskilt intresse för engelska och vill läsa engelska i snabbare takt. Detta innebär att du i årskurs 1 läser kurserna engelska 5 och 6 och engelska 7 i åk 2. Du förbereds för att ta en Cambridge-examen.

Till årskurs 2 och 3 kan du välja bland ett antal fördjupningskurser i och på engelska: Rethorics in English och/eller Creative Writing. Till årskurs 3 kan du välja till kursen Cultural Studies som är utformad i samverkan med Malmö högskola. Vill du skriva ditt gymnasiearbete på engelska så har du möjlighet att göra det.

Profilen ger dig även fördjupade kulturkunskaper genom teoretiska studier och kulturbesök.

Hur ansöker du?
I din ansökan till humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet på Spyken kryssar du för att du vill gå engelsk profil.