Humanistiska programmet (HU)

Är du intresserad av språk, kultur och kommunikation ska du välja det Humanistiska programmet på Spyken.

Spykenelev och lärare diskutera och tittar och pekar på en dator.

Programmet ger ökad förståelse för din egen och andras kultur, alltså kunskap som leder ut i världen. Utbildningen förbereder dig för fortsatta studier på högskolenivå inom språk, litteraturvetenskap, tolk- och översättarutbildning, arkeologi, antropologi, genusvetenskap, historia, kultur- och idéhistoria och journalistik för att nämna några.


Vi erbjuder följande inriktningar:

  • Inriktning Kultur
  • Inriktning Språk


Engelsk profil

Engelsk profil riktar sig till dig med ett särskilt intresse för engelska. Du läser engelska i snabbare takt och kan i årskurs 2 och 3 välja till fördjupningskurser i och på engelska. Se informationsblad om du vill veta mer.

Extra idrott och språk

För dig som är idrottsintresserad finns möjlighet att redan i årskurs 1 läsa kursen Idrott specialisering. Om du har läst två språk i grundskolan finns möjlighet att fortsätta med båda språken i åk 1.

Efter det Humanistiska programmet på Spyken har du en grundläggande behörighet till högskola och universitet. Du har också möjlighet att under din gymnasietid välja till behörighets- och meritpoängsgivande kurser som Matematik 2b och 3b, Naturkunskap 2, Engelska 7 samt moderna språk genom det individuella valet och programfördjupningarna.

Välkommen!