Spyken & Musikhögskolan

ES musik på Spyken och i synnerhet spetsutbildningen har ett nära samarbete med Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet.

Lärare från Musikhögskolan håller konserter och workshops på Spyken. Som elev på Spyken kan du delta i musikhögskolans gästföreläsningar, konserter och öppna seminarium.

Spyken tar också regelbundet emot lärarstudenter från Musikhögskolan. Några av Spykens lärare undervisar också på Musikhögskolan. I spetsutbildningens rådgivande styrelse ingår representanter från musikhögskolan.

 

Vill du veta mera?
Välkommen att kontakta
Set Rooke, bitr rektor ES och HU
set.rooke@lund.se