Körsång 1

100 poäng

 

Kursen kan väljas i åk 2 eller 3 av elever som inte läst Ensemble med körsång.

I kursen Körsång 1 får du sjunga i flera olika typer av körsånger, både traditionella och lite ovanligare, från skilda tider och kulturer. Genom att sjunga i kör utvecklar du ditt samarbete med andra liksom din musikalitet och du tränar också upp din röst samt får lära dig övningar för röstuppvärmning och -vård.

Du blir bättre på att sjunga både efter noter och på gehör och du tränar dig att kommunicera musikaliskt med både de andra i kören och med publik vid framträdanden.