Gehörs och musiklära 2

100 poäng

 

Bygger på kursen gehörs- och musiklära 1.

I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet med särskild betoning på musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikteoretiska begrepp. Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets betydelse för utövande av musik. Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra symboler. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande. Kursen förbereder för antagningsprov till vidare studier i musik.