Gehörs och musiklära 2

100 poäng

 

Bygger på kursen gehörs- och musiklära 1.

I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet med särskild betoning på musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikteoretiska begrepp. Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets betydelse för utövande av musik. Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra symboler. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande. Kursen förbereder för antagningsprov till vidare studier i musik.

Kontakt

Gymnasieskolan Spyken

Besöksadress: Dalbyvägen 2, Lund
Telefon: 046-359 78 00
E-post: spyken@lund.se

Öppettider receptionen: 08.0012.30
Öppettider expedition: 08.0015.00
Begränsade telefontider och besökstider under lovdagar.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider