Estetisk kommunikation 2

100 poäng

 

Gruppen kommer att arbeta med en större produktion, från idé till färdig föreställning. Detta kan vara en revy, cabaret, film, festival, musikal eller happening.
Denna kurs ger dig kunskap kring metoder och tekniker för att för att möta en publik.

Du kommer att få möjlighet använda olika estetiska uttrycksätt såsom musik, bild, teater och dans i ett skapande syfte. Vi kommer också att arbeta med produktionsprocessen såsom rättigheter, marknadsföring och dokumentation. 
Produktionen kan kopplas till ett samhällsengagemang, t.ex. välgörenhet.