Ensemble 2

100 poäng

 

Du musicerar instrumentalt eller vokalt i en eller flera valda genrer, både efter gehör och noter. Du får fördjupade kunskaper om stildrag och repertoar samt grundläggande kunskaper i improvisation och ensembleledning.

Vi arbetar mot ett personligt, konstnärligt musikaliskt uttryck.