Ensemble 1

100 poäng

 

Du musicerar instrumentalt eller vokalt, både efter gehör och noter. Du får grundläggande kunskaper om stildrag och repertoar från olika kulturer och tidsepoker samt kuskaper om arbetsmiljöaspekter på musicerande t.ex. hörselvård, ergonomi och elsäkerhet.

Vi arbetar mot framträdande inför publik med betoning på musikalisk gestaltning och kommunikation.