Bruksspel och ackompanjemang

100 poäng

 

I kursen kommer du i mindre grupp träna spel på ett eller flera ackordinstrument i gehörsbaserad och noterad musik på en grundläggande nivå. Vi jobbar bland annat med ackordläggningar, ackordfärgningar och olika ackompanjemangsmodeller.

I kursen får du också inblick i improvisation och ackompanjemang på gehör. Vi rör oss i musikstilar från olika tider och genrer.