Arrangering och komposition 1

100 poäng

 

I kursen lär du dig hur musik byggs upp melodiskt, harmoniskt och rytmiskt samt hur man noterar och arrangerar i olika genrer.

Du lär dig också att komponera i olika musikstilar och använder musikteknisk utrustning som notediteringsprogram och enklare inspelningsprogram.

Arrangering för såväl vokal som instrumental musik och att analysera och tolka konstnärliga musikaliska kvaliteter är också moment som kursen berör.