Inriktning Bild och Formgivning

Inriktningen Bild och formgivning ger dig möjlighet att utveckla din kreativa förmåga att uttrycka dig genom bild.

Två spykenelever sitter böjd över ett bord och ritar koncentrerat

Du får lära dig många olika tekniker; teckning, måleri, skulptur, keramik, foto, film, och digitalt skapande för att nämna några. Utbildningen ger dig kompetens för att omsätta kunskap och idéer till verklighet. Det har du nytta av i de flesta yrken idag.

Som elev på det Estetiska programmet på Spyken får du en grundläggande behörighet till högskola och universitet. Du har också möjlighet att välja till behörighets- och meritpoängsgivande kurser som Matematik 2b och 3b, Naturkunskap 2, Engelska 7 samt moderna språk genom det individuella valet.

På inriktningen bild och form läser eleverna obligatoriska programfördjupningskurser. För mer information, se programblad.