Utbildningar på Spyken

På Spyken finns det fyra program: Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

En grupp spykenelever sitter i ett klassrum. En elev pratar med läraren
På Spyken har vi också...

  • en spetsutbildning inom det estetiska programmet i musik med inriktining mot pop, rock och jazz
  • en särskild variant på Naturvetenskapsprogrammet som heter Naturvetenskap - Musik
  • särskilda varianten Bild och Design på Naturvetenskapsprogrammet
  • för dig som vill profilera din utbildning på Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet finns möjligheten att välja Engelsk profil

Gemensamt för programmen är att du får engagerade lärare, trevliga klasskompisar och en inspirerande studiemiljö.

För att garantera högsta nivå på undervisningen har skolan goda kontakter med både näringsliv och Lunds universitet samt ett rikt samarbete med utländska skolor.

 

Kurser för individuellt val

På Spyken finns ett ovanligt rikt utbud av kurser för individuellt val. En del av kurserna kräver förkunskaper. De flesta kurserna ges i grupper med elever från både årskurs 2 och 3. 

En kurs startar bara om tillräckligt många elever anmält sig. Om det är fler sökande än kursplatser på en kurs tillämpar vi lottning.

Från och med årskurs 1 kan du som uppfyller kraven för modersmål börja dina studier i ämnet. 

Bild från balkongen i Spykens aula som är fylld med elever under FN-rollspelet

Vill du veta mera om Spyken?

Välkommen att ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare.