Utbildningar på Spyken

På Spyken finns det fyra program: Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

En grupp spykenelever sitter i ett klassrum. En elev pratar med läraren
På Spyken har vi också...

  • en spetsutbildning inom det estetiska programmet i musik med inriktining mot pop, rock och jazz
  • en särskild variant på Naturvetenskapsprogrammet som heter Naturvetenskap - Musik
  • särskilda varianten Bild och Form på Naturvetenskapsprogrammet
  • för dig som vill profilera din utbildning på Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet finns möjligheten att välja Engelsk profil

Gemensamt för programmen är att du får engagerade lärare, trevliga klasskompisar och en inspirerande studiemiljö.

För att garantera högsta nivå på undervisningen har skolan goda kontakter med både näringsliv och Lunds universitet samt ett rikt samarbete med utländska skolor.

Valbara kurser

På Spyken finns ett ovanligt rikt utbud av valbara kurser. De flesta kurserna ges i grupper med elever från både årskurs 2 och 3. 

Från och med årskurs 1 kan du som uppfyller kraven för modersmål börja dina studier i ämnet. 

Bild från balkongen i Spykens aula som är fylld med elever under FN-rollspelet

Vill du veta mera om Spyken?

Välkommen att ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare.