Studie- och yrkesvägledare

På Spyken har vi två studie- och yrkesvägledare som du kan fråga om allt som har med dina framtida studier och yrkesval att göra.

Studie- och yrkesvägledare HU och SA
samt NA20b och NA20d

Petra Manhammar
Tel. 046-359 77 57
petra.manhammar@lund.se

Studie- och yrkesvägledare ES och NA
förutom NA20b och NA20d

Helene Hogan
Tel. 046-359 78 09
helene.hogan@lund.se