Specialpedagoger på Spyken

På Spyken är vi tre specialpedagoger:

Specialpedagog ES och HU

Bettina Drake af H
Tel. 046 359 78 29
bettina.drake@lund.se

Specialpedagog SA

Mirjam Västskär 
Tel. 046-359 78 17
mirjam.vastskar@lund.se

Specialpedagog NA

Ola Örnberg
Tel. 046-359 78 62
ola.ornberg@lund.se