Förebyggande arbete

Utifrån skolans handlingsplaner är målet att alla elever skall känna sig trygga och inte utsättas för någon form av rasism eller kränkande särbehandling.

Här på Spyken har vi valt att arbeta med SPETT-representanter i varje klass. Läs mera om SPETT – Spykens Elever för Trygghet och Trivsel på länkan nedan.

Vi arbetar med temadagar tillsammans med övrig personal och inhyrda föreläsare kring relationer, attityder och kunskapande. Dessa dagar innefattar också förebyggande arbete kring alkohol, tobak och narkotika.

cykel