Förebyggande arbete

Utifrån skolans handlingsplaner är målet att alla elever skall känna sig trygga och inte utsättas för någon form av rasism eller kränkande särbehandling.

Här på Spyken har vi valt att arbeta med SPETT-representanter i varje klass. Läs mera om SPETT – Spykens Elever för Trygghet och Trivsel på länkan nedan.

Vi arbetar med temadagar tillsammans med övrig personal och inhyrda föreläsare kring relationer, attityder och kunskapande. Dessa dagar innefattar också förebyggande arbete kring alkohol, tobak och narkotika.  

Kontakt

Gymnasieskolan Spyken

Besöksadress: Dalbyvägen 2, Lund
Telefon: 046-359 78 00
E-post: spyken@lund.se

Öppettider receptionen: 08.0012.30
Öppettider expedition: 08.0015.00
Begränsade telefontider och besökstider under lovdagar.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider