Spykens kuratorer

Här hittar du information och kontaktuppgifter till Spykens kuratorer.

Elevhälsans sociala insats, kurator

Skolkurator arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser med syftet att skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas emotionellt och socialt. Skolkurator arbetar med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda eller grupper av elever och tillför den psykosociala kompetensen i skolans elevhälsoarbete.

Skolkurator genomför yrkesmässiga samtal som till exempel stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och ibland föräldrar. Kurator utgår från dina behov och samtalar om det som känns viktigt för dig, utan någon plikt att föra journal.

Kuratorerna hittar du i byggnad B och du når oss enklast via meddelande i v-klass.

 

Kurator ES, NA
Pernilla Månsson
Tel. 046-359 78 11
pernilla.mansson@lund.se
---

Kurator SA, HU
Lotta Rempe
Tel. 046-359 77 58
lotta.rempe@lund.se

 

Bra länkar - titta i länklistan här under!