Administration

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på skolans administration.

Administrativ chef
Laila Hedlund
Tel: 046-359 78 83
laila.hedlund@lund.se


Personal- och lönehantering
Mette Dahlbom
Tel: 046-359 78 01
mette.dahlbom@lund.se


Ekonomiadministration
Cecilia Nilsson
Tel: 046-359 78 05
cecilia.nilsson5@lund.se


Gymnasiesekreterare - elevadministration
Eva Svensson
Tel: 046-359 78 50
eva.svensson3@lund.se


Välkommen till oss på Spyken!

Reception
Christina Nilsson
Tel: 046-359 78 00
christina.nilsson5@lund.se