Information om studentutsläpp 2021

Torsdag den 10 juni 2021 är det studentutsläpp på Spyken.

Glada studenter på Spyken som viftar med händerna i luften