Ny på Spyken

Information till dig som ska börja på Spyken höstterminen 2021.

Välkommen till Spyken!

Från och med i höst är du spykist! Sedan nittonhundratalets början kallas de som går eller har gått på Spyken för spykister. Elever som har gått här talar om att det finns en särskild Spykenanda. En elev uttryckte det så här: ”Det låter säkert klyschigt men respekten mellan människor och accepterandet av varandras olikheter bara finns här, som om det satt i väggarna.” 

Vi är stolta och glada för att du har valt Spyken som din gymnasieskola och är övertygade om att du kommer få tre fantastiska år på Spyken! 

Inför din första dag på Spyken behöver du och din vårdnadshavare gå till sidan https://lund.se/skolstartgy för att både få och ge information som behövs inför din skolstart.

Allt om skolstarten

Ditt första år hos oss börjar med upprop måndagen den 16 augusti på Spykens innergård (vid dåligt väder sker uppropet i aulan):

  • Kl 08.30 HU21 och NA21
  • Kl 09.00 ES21 och SA21

Varmt välkommen från oss alla på Spyken! 

Bra att veta inför skolstarten – Information

Digitalt verktyg

Du måste ha ett digitalt verktyg för att kunna följa undervisningen. Du kan använda ett eget digitalt verktyg eller låna av skolan. SA och HU-elever kan låna en Dell Chromebook 3100 2in1 och ES och NA-elever kan låna en Dell 3190 2in1.

Hälsa och livsstil

Vi vill att våra elever ska lyckas så bra som möjligt! Trivsel är en förutsättning för att lyckas med sina studier men även andra faktorer är viktiga. På Spyken arbetar vi med att lyfta goda vanor med delar som sömn, kost, rökfri skoltid och träning. Vi arbetar också med studiestrategier och studieteknik. Skolans elevhälsoteam har en viktig roll i vårt arbete med hälsa och livsstil.

Klassplacering

Klasslistor anslås på fönster ut mot Dalbyvägen 30 minuter före uppropet den 16 augusti. 

Om du har önskemål om klassplacering måste du kontakta respektive biträdande rektor via e-post senast den 31 juli 2021.

Läsårstider

Höstterminen: 16 augusti-21 december 2021                 

Vårterminen: 10 januari-10 juni 2021

Lån av läromedel

Du lånar läromedel inkl teknisk utrustning såsom miniräknare till dina kurser. Om du inte lämnar tillbaka läromedel när kursen är slut så skickar skolan en faktura.

Skåp

Du får tillgång till ett skåp på skolan så att du kan förvara dina läromedel. När du är avslutar dina studier på Spyken tömmer du ditt skåp och lämnar tillbaka skåpsnyckeln. Om du inte lämnar tillbaka skåpsnyckeln så skickar skolan en faktura.

Specialkost

Restaurang Spyken serverar dagligen flera olika rätter varav minst en är vegetarisk.

Om du behöver specialkost tar du med den ifyllda blanketten till Restaurang Spyken tisdag 17/8 kl 8.00. Du får då information om specialkosten på Spyken.

Spykenleg

Spykenleg är ett ID-, biblioteks-, passage- och läromedelskort. Kortet gäller under hela gymnasietiden. Du kommer redan första skoldagen bli fotograferad för ditt Spykenleg.

Kortet är personligt och får ej lånas ut eller lämnas till någon annan. ID-kortet betraktas som värdehandling, om du tappar bort det, anmäl snarast till skolan för att spärra det.

Användningen av kortet i passagesystemet registreras (loggas) och sparas så länge du är elev på skolan.

Upprop

Ditt första år hos oss börjar med upprop måndagen den 16 augusti i Spykens aula:

  • Kl 08.30 HU21 och NA21
  • Kl 09.00 ES21 och SA21

Vårdnadshavare

För att ta del av information som rör din ungdoms skolgång har du tillgång till skolans pedagogiska plattform, Vklass, samt frånvarosystemet Skola24.

I Vklass når du som vårdnadshavare bl a studieresultat och information från skolan. Ta för vana att logga in på Vklass regelbundet för att ta del av information. Om du laddar ner appen Vklass så får du aviseringar när skolan publicerat information som en nyhet. Som vårdnadshavare använder du Bank-ID för att logga in i Vklass

I Skola24 tar du del av elevens närvaro och ledighetsansökan sker digitalt i Skola24. Skolan ser restriktivt på ledighet under läsåret. Elevens samtliga vårdnadshavare måste vara registrerade i Skola24 för att kunna ansöka om ledighet. Du får en inbjudan till Skola24 till den mejladress du registrerade e-tjänsten ”Kontaktuppgift för elev och anhöriga”.

Du når Vklass samt Skola24 via skolportalen.

OBS! Du kan logga in i Skola24 och Vklass efter skolstart den 16/8.

Skolan välkomnar samtliga vårdnadshavare i årskurs 1 till en informationskväll.

  • ES och NA torsdagen den 9/9 kl 18
  • HU och SA tisdagen den 14/9 kl 18

Skolan bjuder också in till utvecklingssamtal någon av följande dagar under läsåret:

  • Höstterminen: 14/11 och 19/11            
  • Vårterminen: 15/3 och 23/3

Både du och vårdnadshavare ska innan uppropsdagen måndag den16 augusti gå till sidan https://lund.se/skolstartgy 
På sidan finns underlag för datorlån och ansökan om resebidrag med mera som du måste fylla i för att vi ska kunna ge dig en fantastisk start på din gymnasietid.