Erasmus+ Multilingualism for a sustainable society (strategiskt partnerskap)


I september 2017 startade vårt treåriga projekt här på Spyken i Lund, ett projekt där språklärare i franska, spanska och tyska samarbetar med lärare från Italien, Portugal och Tyskland och med SOL (LU) som en viktig partner. Partnerskolor är Gymnasieskolan Spyken i Lund, Liceo Statale G. Marconi i Pescara, Italien, Erzbischöfliches St. Irmengard-Gymnasium i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland och Agrupamento de Escolas Latino Coelho i Lamego, Portugal.

Logga för Erasmusprojekt (en rund figur med färger för alla mål för hållbar utveckling) Projektet handlar om hur man kan öka elevernas motivation att läsa främmande språk, vilket är viktigt, inte minst med tanke på målsättningen inom EU att alla ska lära sig två språk utöver modersmålet. Att utveckla undervisningen och inlärningen av det främmande språket är vårt mål. Under våra möten kommer vi tillsammans fram till hur vi mellan mötena ska jobba i våra språkgrupper med en viss strategi för ökad motivation. Som innehåll väljer vi ett eller ett par av de globala FN-målen 2030.

Vad är det som motiverar eleverna att lära sig andra språk än engelska? Hur kan vi lärare förbättra och förändra våra undervisningsmetoder för ett hållbart samhälle i den digitala eran? Det är exempel på frågor vi ställer oss inom detta projekt och med hjälp av två forskare inom språkdidaktik, Céline Rocher Hahlin och Zoltan Dörnyei, hoppas vi på att få dem besvarade.

För mer information kontakta

Lina Pfeiffer
lina.pfeiffer@lund.se

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider