Spårväg Lund C - ESS

Spårväg Lund C-ESS är en satsning på hållbar stadsutveckling och framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk mellan centralstationen och den växande stadsdelen, Brunnshög.

Första spadtaget togs den 15 februari och byggarbetet startade den 7 mars 2017. 


Vision: Spårvagnar på St: Laurentiigatan. Bild: Lunds kommun och Metro arkitekter.

Byggarbetet kommer att pågå på flera platser samtidigt på den 5,5 km långa linjen. På Brunnshög kan spåret i princip börja byggas direkt. I de centrala delarna av Lund väntar först många förberedande arbeten med att flytta ledningar under mark innan spåret och spårvägstracén kan börja byggas. All aktuell bygg- och trafikinformation kommer att publiceras på spårvägswebbplatsen, www.spårväglund.se

Enligt tidplanen ska infrastrukturen stå färdig på slutet av 2018, sedan väntar det en tid med testkörning av fordonen. Skånetrafiken räknar med trafikstart hösten 2019.   

En del av stadsutveckling i nordöstra Lund

Spårvägssatsningen i Lund är en del av stadsutvecklingen i stråket mellan Lund C och Science Village/ESS på Brunnshög. Kartan nedan visar den förtätning och stadsutbyggnad som planeras längs med spårvägen. Det planeras för en omfattande stadsförnyelse kring Lund C, Universitetssjukhuset och LTH/IDEON.

Väster om E22:an blir det en helt ny stadsdel - Brunnshög, stor som två stadskärnor i Lund eller som ett nytt Trelleborg. Tack vare spårvägens yteffektivitet och möjlighet att transportera många människor samtidigt kan Brunnshög byggas tätt och bilsnålt, med en ambition om tredjedelsmålet: två tredjedelar av de som bor och vistas på Brunnshög ska färdas med spårvagnar eller på cykel och/eller till fots; bara en tredjedel ska få köra bil. Det är ett högt ställt mål, som bara är möjlig att uppnå med proaktiv och medveten stadsplanering och trafiksystem. 

Visionskarta: Så kommer Lund växa i anslutning till spårvägen på linjen Lund  C - ESS. De vita klossarna visar förtätning och utbyggnad av staden längs med spårvägslinjen. Bild: Lunds kommun.

Besök webbplatsen www.sparvaglund.se för mer information om spårvägen i Lund.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/sparvag

Kontakt

Spårväg 

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon växel: 046-359 75 00 och 046-359 50 00
E-posttekniska.forvaltningen@lund.se