Sök

Din sökning på "torghandel" gav 79 träffar.

Torghandel i Lund

På torget kan du handla bland annat frukt och grönsaker. Här finns information både för dig som vill hyra en torgplats och för dig som besöker torget för att handla - eller parkera - om det gäller Mårtenstorget.

Sida Lund.se

Villkor Fäladstorget 2017.pdf

Torghandel på Fäladstorget, villkor

Dokument

Avgiftsfri torghandel – vad gäller?

Sida Lund.se

lokala_ordningsforeskrifter_for_torghandeln_beslutat_av_kf_2017-06-01.pdf

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln

Dokument

180101 Mårtenstorget_torghandel.pdf

Karta, torgplatser Mårtenstorget

Dokument

Torghandel på Clemenstorget, villkor

Torghandel på Clemenstorget, villkor

Dokument

VillkorMårtenstorget 20190509 med bilar.pdf

Villkor för torghandel på Mårtenstorget

Dokument

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln beslutat av KF 2017-06-01

Dokument

Torg och allmänna platser

Torghandel hittar du på flera platser i Lund, och på lördagar kan du besöka loppisen på Södra Esplanaden. Vill du ha en uteservering till din restaurang, montera en byggnadsställning som går ut på gångbanan eller använda allmän plats för ett arrangemang - då ska du ansöka om tillstånd för markupplåtelse. Det gäller även om du vill sälja mat från vagn, food truck eller cykel.

Sida Lund.se
2017-11-09

Nu projekteras framtidens Clemenstorg

Nu går arbetet med framtidens Clemenstorg in i ett projekteringsskede. Planerna för torget ska konkretiseras och de idéer som kom fram i gestaltningsprogrammet ska realiseras.

Nyhet Lund.se

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen rapporterar till tekniska nämnden.

Sida Lund.se

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter beslutat av KF 2017-04-27

Dokument
2020-04-17

Lägesbild fredag den 17 april med anledning av arbetet med covid-19

Stadsparken stängs av under valborg, företagsåtgärder beslutas i olika instanser och ytterligare kommunikationsinsatser riktade till kommuninvånare över 70 år. Det är några av de frågor som lyfts på fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Nyhet Lund.se
2018-10-25

ill våren byter Clemenstorget skepnad

Skira skärmtak, fortsatt grönt och ny belysning, tillsammans med en funktionell spårvägshållplats. Nästa år startar ombyggnaden som kommer ge Lundabor och resenärer ett nytt torg vid centralstationen.

Nyhet Lund.se
2020-03-04

​Klart för gemensam parkeringsorganisation

Lunds kommun samlar parkeringsövervakningen i en organisation från och med 1 april, enligt kommunstyrelsens beslut idag. I den nya organisationen går tekniska nämndens ansvar för övervakning av parkering på gator och torg över till LKP AB.

Nyhet Lund.se
2018-05-15

Trygg torgmiljö i fokus för nytt projekt

Att bygga en stadsdel med god social sammanhållning och intressanta mötesplatser har alltid varit viktigt för Brunnshögs utveckling. Med finansiering från den statliga Innovationsmyndigheten Vinnova och deras program Utmaningsdriven Innovation kommer vi ytterligare ett steg närmre att göra verklighet av Brunnshögs vision.

Nyhet Brunnshög

General_rules_pitches_2018.pdf

General rules for pitches

Dokument
2020-04-23

Kommunstyrelsen- extrainsatt sammanträde april 2020

Ytterligare åtgärder för att stödja företag och föreningar till följd av covid-19 och stängning av Stadsparken siste april. Ja, det var de ärenden som beslutades under kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 23 april.

Nyhet Lund.se
2020-06-08

Lekpaviljonger, möbler och spetstak välkomnar på nya Clemenstorget

Lund har fått en ny entré. Det ombyggda Clemenstorget bjuder in Lundabor och resenärer med en öppnare yta, nya sittmöbler, lekpaviljonger och spetstak. Nya Clemenstorget är både en plats för att ta dig vidare och en plats där du vill stanna.

Nyhet Lund.se

Platser - ramprogrammet i korthet

I ett så kallat ramprogram har Lunds kommun tagit fram en helhetslösning för hela stationsområdet, både på västra och östra sidan.

Sida Lund.se
2020-01-24

Clemenstorget får Paris-känsla

Du som går förbi Clemenstorget kan se hur torget allt mer tar form. Nya träd har planterats, de är något tunnare än sina äldre grannar. Gatstenen är satt på delar av torget och andra partier lyser ljust gula av stenmjöl – likadant som i Tuilerierna i Paris.

Nyhet Lund.se
2020-04-24

Kommunfullmäktige - Aktuella beslut i april 2020

Årsredovisningen med nämndernas årsanalyser och flera ärenden kopplade till den pågående coronapandemin. Det var några av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i april.

Nyhet Lund.se

Upplägg Tema Konsumtion på Plåstrets förskola 2012

Sida Naturskolan

47. Enen

Enen var en av de första buskarna som invandrade till Sverige när isen drog sig tillbaka efter den senaste istiden.

Sida Naturskolan

Torgstrategi REV 190829.pdf

Torgstrategi, antagen 2018, reviderad aug 2019

Dokument
2020-03-04

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i mars 2020

Fördelning av välfärdsmiljonerna och parkeringsövervakningen i Lund samlas i en organisation. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 4 mars. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Nyhet Lund.se

Arbetsbok 2 Veberöd webb.pdf

Arbetsbok 2 Veberöd webb.pdf

Dokument

1281K-713-B1408.pdf

Plan 1281K-713-B1408

Dokument

Slutrapport Fokus Veberöd.pdf

Slutrapport Fokus Veberöd.pdf

Dokument

GestaltningsprogramClemenstorget2017.pdf

GestaltningsprogramClemenstorget2017

Dokument

Årsberättelse 2017.pdf

Årsberättelse 2017, tekniska förvaltningen

Dokument

Planbeskrivningen 2019-05-24.pdf

Planbeskrivning av detaljplan för Lövsångaren 5 och 6 i Lund, samrådshandling

Dokument

FOP_Sodra-Sandby_SBK_2013.pdf

Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby

Dokument

Varstad-2030-webb.pdf

Dokument Naturskolan

Planbeskrivning för del av Lövsångaren 5 och 6 (granskning)

Planbeskrivning (2020-01-27, granskningsskede) för del av Lövsångaren 5 och 6. Planförslaget innehåller bostäder

Dokument

ut och lek_0908_översyn skolgårdar.pdf

ut och lek_0908_översyn skolgårdar.pdf

Dokument Naturskolan

FOP_Lund_VärnaochVinnaStaden_SBK_2005.pdf

Fördjupning av översiktsplanen - Värna och vinna staden

Dokument

Planbeskrivning för del av Vallkärratorn 8:8 m.fl. (granskning)

Planbeskrivning (2019-11-29, granskningsskede) för Vallkärratorn 8:8 m.fl. Planförslaget innehåller bostäder, förskola, vård och handel.

Dokument