Sök

Din sökning på "enskilt avlopp" gav 24 träffar.

Ansökan/anmälan om inrättande av enskilt avlopp

... 221 00 LUND Ansökan/anmälan om inrättande av enskilt avlopp enligt §§
13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ...

Dokument

Avlopp - Bygga, bo & miljö - Lund

... Se länk längst ned på sidan. Eget avlopp (=enskilt avlopp). ... E-tjänster.
Ansökan/Anmälan om enskilt avlopp. Senast uppdaterat: 17 maj, 2017. ...

Sida

Vatten och avlopp - Bygga, bo & miljö - Lund

... Enskilt avlopp. Fastigheter i som inte har tillgång till det kommunala
avloppsnätet måste själva ansvara för rening av avloppsvatten. ...

Sida

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp, Lunds kommun

... 2.3.1 Skyddsnivå enskilda avlopp ... Till stöd för bedömningen i varje enskilt fall
föreslås dock följande riktlinjer för när hög skyddsnivå bör gälla inom ...

Dokument

BILAGA AVFALLSPLAN 2016-2020 LUNDS KOMMUN

... Återvinning av näring ur avlopp ... Av enkätens resultat är det svårt att urskilja
något enskilt utvecklingsområde som ses som mer viktigt än andra, men ...

Dokument

Anmälan om installation av värmepump som utnyttjar värme ur ...

... Egen m Andras m Avstånd till vattendrag (antal meter) Avstånd till eventuellt
enskilt avlopp Egen m Andras m När planeras installationen att ske? ...

Dokument

Bygga, bo & miljö

... Vatten och avlopp. E-tjänst. Blankett. Anmälan/ansökan om inrättande
av enskilt avlopp. Blankett. Djur, sällskapsdjur. E-tjänst. ...

Sida

PROTOKOLL FÖR LANTBRUKSINSPEKTION

... Finns avlopp/golvbrunnar i verkstad? Ja Nej ... c) Vatten Kommunalt Enskilt Borrad
brunn Grävd brunn d) Bevattning Sker bevattning Ja Nej ...

Dokument

VÄGLEDNING OCH FÖRSLAG TILL POLICY FÖR ...

... krävs ett överklagningsbart beslut (föreläggande) i varje enskilt fall ... Lagring
i tätt utrymme utan avlopp, inomhus med avgränsande tröskel kan anses ...

Dokument

Granskning av avtalsuppföljning

... en andel av nämndens bruttokostnader (109,1 mnkr 2005), med 30 procent,
följt av vatten och avlopp med 28 ... De enskilt största leverantörerna var: ...

Dokument

Ekonomisk långtidsprognos Solna stad

... Detta leder till att kommunerna enskilt och tillsammans måste fundera över
möjliga långsiktiga lösningar. ... skolor, vatten och avlopp). ...

Dokument

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 31 ...

Page 1. Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2017 Nr 124-145
KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE ...

Dokument

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 ...

... Besluta om enskilt borgensåtagande och borgensramar för majoritetsägda
bolag samt uttagande av eventuell borgensavgift. ...

Dokument

Avgifter och taxor - Bygga, bo & miljö - Lund

... 13 800 kr. Förhandsbesked, inom detaljplan. 8 400 kr. Rivning (enskilt ärende).
Rivning 0-29 m². 2 100 kr. Rivning 30-49 m². 3 800 kr. ...

Sida

Oljecisterner - Bygga, bo & miljö - Lund

... på ett sekundärt skydd. Tillsynsmyndigheten kan dock i varje enskilt
fall kräva sekundärt skydd. Om flera cisterner finns ...

Sida

Allmänna intressen och

Page 1. Allmänna intressen och ställningstaganden Page 2. Befolkning och
boende 70 Bebyggelse 78 Kulturmiljö 84 Samhällsservice 92 Näringsliv ...

Dokument

VÄRNA OCH VINNA STADEN

Page 1. VÄRNA OCH VINNA STADEN fördjupning av översiktplanen
för staden Lund - 1 - VÄRNA OCH VINNA STADEN ...

Dokument

Sammanfattning av Lunds kommun för Kulturmiljöprogram

Page 1. Sammanfattning av Lunds kommun för Kulturmiljöprogram Page 2.
Kulturmiljöprogram för Lunds kommun Sammanfattning av ...

Dokument

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Page 1. Barn- och skolnämnd Lunds stad Kallelse och föredragningslista 1
(21) Sammanträdesdatum Diarienummer 2017-04-19 BSL 2016/0720 ...

Dokument

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Page 1. Barn- och skolnämnd Lunds stad Kallelse och föredragningslista 1
(20) Sammanträdesdatum Diarienummer 2017-02-08 BSL 2015/0719 ...

Dokument

Kultur- och fritidsnämnden

... 10-12 år från kultur- och fritidsförvaltningen till skolförvaltning Lund stad och
Lund öster har varit den enskilt största utmaningen under perioden. ...

Dokument

Kultur- och fritidsnämnden

... Undervisningen bedrivs omväxlande i större grupper, mindre grupper och
enskilt. Orkestrar och körer är en viktig del av verksamheten. ...

Dokument

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen ...

... föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till taxa för vatten och
avlopp. ... tillvägagångssätt för att uppnå detta är att i ett enskilt fall där ...

Dokument

Region Skånes remiss - Ny kvalitetstandard för Skåneleden.

... Att ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö bidrar till människors enskilt
största hotet mot Sveriges ädellövskogar är avverkning. ...

Dokument