Sök

Din sökning på "enskilt avlopp" gav 100 träffar.

Anmälan/ansökan om inrättande av enskilt avlopp

Om du planerar att installera en enskild avloppsanordning behövs tillstånd från miljönämnden. Du ansöker via denna e-tjänst.

E-Tjänster service.lund.se

Avlopp

Här finns information om kommunalt avlopp och eget avlopp.

Sida Lund.se

Enskilda arkiv

Lunds stadsarkiv förvarar endast ett fåtal enskilda arkiv (företag, föreningar, personarkiv), oftast med anknytning till den kommunala verksamheten.

Sida Lund.se

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp hanteras av VA SYD.

Sida Lund.se

Adresser och fastighetsbeteckningar koloniområden.pdf

Adresser till enskilda koloniområden

Dokument

Anmälan av spolning av kvicksilverförorenade avloppsrör

Här anmäler du spolning av kvicksilverförorenade avloppsrör till miljönämnden.

E-Tjänster service.lund.se

Anmälan av spolning av kvicksilverförorenade avloppsrör

På den här blanketten anmäls spolning av kvicksilverförorenade avloppsrör.

E-Tjänster service.lund.se

Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg efter nämndsbeslut.pdf

Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg efter nämndsbeslut.pdf

Dokument

Föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket SNFS 1994_2.pdf

Föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket SNFS 1994

Dokument

3. Bilagor

Sida Lund.se

4. Övriga tillstånd du kan behöva

Sida Lund.se

4. Övriga tillstånd du kan behöva

Sida Lund.se

3. Bilagor

Sida Lund.se

3. Bilagor

Sida Lund.se

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen lyder under miljönämnden och består av 30 personer med en bred kompetens inom verksamhetens ansvarsområde.

Sida Lund.se

3. Bilagor som behövs i din ansökan

Sida Lund.se

3. Bilagor

Sida Lund.se

3. Bilagor

Sida Lund.se

Bygga, bo & miljö

Ska du bygga nytt? Eller vill du veta mer om Lunds hållbarhets- och klimatarbete? Här hittar du information om allt från bygglov och miljöarbete till vatten och avlopp samt återvinning.

Sida Lund.se

Riksrekryterande spetsutbildning i musik (ES spets)

Spetsutbildningen i musik är i grunden ett estetiskt program och är tänkt för dig med särskilt stort intresse för musik. Du bör ha erfarenhet från tidigare musikutbildning eller annat omfattande musicerande enskilt eller grupp.

Sida Spyken

Lysmasken

Är du barn eller tonåring och har upplevt våld, hot eller bråk i familjen? Då kan mottagningen Lysmasken passa dig. Hos oss får du möjlighet att prata enskilt om det du varit med om.

Sida Lund.se

Föräldrautbildningar och samtal

Som förälder kan du ibland behöva stöd i ditt föräldraskap. Kanske har ni kört fast i gamla spår och behöver nya tips och strategier för att komma vidare.

Sida Lund.se

Helena- Josephine Angelini

Sida Skolbibliotekscentralen

Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Sida Lund.se

Rökfri arbetstid

I Lunds kommun vill vi bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Samtidigt är vi föredömen i våra möten med brukare och medborgare.

Sida Lund.se

Farligt avfall från näringsverksamhet

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och/eller hälsa och är därför klassade som farligt avfall enligt avfallsförordningen. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler. Nedan anges några exempel på farligt avfall

Sida Lund.se

Arkiv och ritningar

I stadsbyggnadskontorets digitala ritningsarkiv hittar du ritningar på de flesta hus i Lunds kommun, från slutet av 1800-talet fram till idag. Ju nyare husen är desto mer finns dokumenterat. Från tätorterna öster om Lund finns det få ritningar från tiden före 1974.

Sida Lund.se
2019-10-01

Bank för bättre fritid öppnar

Idag öppnar Fritidsbanken i Lund. Här kan du låna sport- och fritidsprylar helt gratis i upp till 14 dagar. Nu har du chansen att prova på massor av olika fritidsaktiviteter, utan att behöva skaffa dyr utrustning först.

Nyhet Lund.se

5.2 Rutiner.doc

Dokument

1. Start

Sida Lund.se

Kommunalförbund

Lunds kommun har inlett ett samarbete med andra kommunen inom räddningstjänsten (Räddningstjänsten Syd) och inom vatten- och avloppsområdet (VA SYD). Kommunen har utsett politiker som ska ingå i de styrande organen för dessa organisationer.

Sida Lund.se

Internationella relationer

Sida Spyken

Internationella relationer

100 p

Sida Spyken

Samtal om lust och sex – en kurs för par

Vill du och din partner förbättra och fördjupa er kommunikation om sex och lust?

Sida Lund.se

BMX/MTB

Det finns anlagda spår för mountainbike och BMX-cykling i Skrylle och i Genarp. Spåren är anpassade för cyklar med grova däck, kraftiga bromsar och låg utväxling. Använd alltid hjälm och handskar.

Sida Lund.se

Internationella relationer

Sida Spyken

Någon att prata med – för barn och unga

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att du som barn eller ungdom mår dåligt. Och vi reagerar väldigt olika. Vill du prata med någon om hur du har det?

Sida Lund.se

Bolag och kommunalförbund

Lunds kommuns helägda bolag är sedan december 2019 samlade i en bolagskoncern under moderbolaget Lunds Rådhus AB.

Sida Lund.se

Inget vatten i kranen?

Sida Lund.se

Att fullgöra skolplikten på annat sätt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Enligt huvudregeln ska skolplikten fullgöras i Sverige. Kommunen har tillsammans med vårdnadshavare en skyldighet att bevaka elevens kunskapsutveckling och närvaro i skolan. Ett skolpliktigt barn kan i undantagsfall beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan eller grundsärskolan. Rätten till att fullgöra skolplikten på annat sätt regleras i 24 kap. 23§ Skollagen (2010:800).

Sida Lund.se

Starta fristående verksamhet

När du ansöker om att starta fristående förskola eller fristående fritidshem får den barn- och skolnämnd som är ansvarig yttra sig innan utbildningsnämnden fattar ett beslut. Av den anledningen kan handläggningstiden vara cirka fyra månader, på sommaren eventuellt längre.

Sida Lund.se

Läsåret har börjat men jag har inte fått mitt busskort.

Sida Lund.se

Samarbetssamtal

I samband med eller efter en separation är föräldrar inte alltid överens om frågor som gäller barnen. Det kan gälla frågor om vårdnaden om barnen, var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut. Det kan också handla om hur man samarbetar som föräldrar.

Sida Lund.se

Drama/Teater

Grunden i drama/teater-ämnet på Kulturskolan är att skapa goda förutsättningar för gruppen att kunna och våga utvecklas tillsammans och enskilt. Dramaövningarnas syfte är att stärka barnens självkänsla, stimulera fantasin, skapa trygghet i gruppen och förståelse för skådespeleri.

Sida Kulturskolan

Akut hjälp, akut felhantering

När det gäller liv och död, brand, livshotande sjukdom. Telefon till SOS Alarm: 112 Det är samma nummer i hela Sverige och det är samma nummer oavsett om du ringer från en fast telefon eller mobil.

Sida Lund.se

7. Redovisa fakturan för tekniska förvaltningen

Sida Lund.se
2017-06-12

Framtidens gymnasieskola präglas av lärande möten

Elever, lärare eller rektorer har arbetat i unikt projekt för att utforma Lunds nya gymnasieskola. Deras vision är att skolan ska ge inspiration, framtidstro och stå för trygghet och mångfald.

Nyhet Lund.se

Staket, mur och plank

Det är placering, höjd och genomsiktlighet som avgör om det krävs bygglov.

Sida Lund.se

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor används ofta som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnad. Det finns flera typer av nybyggnadskartor och du kan beställa alla hos stadsbyggnadskontoret.

Sida Lund.se

2. Tänk på

Sida Lund.se

2. Tänk på

Sida Lund.se
2018-12-13

Nöjda lundabor har tyckt till

2018 års medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) visar på nöjda lundabor inom de flesta områdena. Resultatet ligger högre än genomsnittskommunen inom alla områden.

Nyhet Lund.se

Sök i stadsarkivet

I stadsarkivets förvaras handlingar över kommunala och enskilda arkiv inom det geografiska område som i dag omfattar Lunds kommun.

Sida Lund.se

Kurator

Sida Polhemskolan

3. Bilagor

Sida Lund.se

Brunnshögsodlingen

På Brunnshög i nordöstra Lund finns Lunds största stadsodling. Området präglas av gemenskap, hållbarhet och kunskapsutbyte med många gemensamma aktiviteter. Här kan du odla ensam, tillsammans med vänner och familj, eller med din förening.

Sida Lund.se

Samhällskunskap 1a1

[SAMSAM 01a1]

Sida Komvux Lund

Samhällskunskap 1a2

[SAMSAM 01a2]

Sida Komvux Lund

Polhemskolan

Fler än 2400 elever tillbringar sina dagar på Polhem, och för oss är varje enskild elev unik. Ingen är som du. Ingen kommer att få uppleva exakt samma livsäventyr som du i framtiden, ett äventyr som ofta börjar på gymnasiet.

Sida Polhemskolan

Funderar du på att söka till Polhem?

Fler än 2500 elever tillbringar sina dagar på Polhem, och för oss är varje enskild elev unik. Ingen är som du. Ingen kommer att få uppleva exakt samma livsäventyr som du i framtiden, ett äventyr som ofta börjar på gymnasiet.

Sida Polhemskolan

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) är ett bolag som ingår i Lunds kommuns kommunkoncern och som ägs till 100 procent av kommunen. Här kan du läsa mer om LKF:s verksamhet och resultat 2018.

Sida Lund.se

Risk

Här kan du läsa mer om risk.

Sida Lund.se

Centrala resurser till skolor

I Lunds kommun finns centrala resurser med fördjupad kompetens som kan nyttjas av förskolor och skolor som behöver ge extra stöd till barn och elever i behov av särskilt stöd.

Sida Lund.se

Hårfagre

Välkommen till oss på förskolan Hårfagre!

Sida Lund.se

2. Tänk på

Sida Lund.se

2. Tänk på

Sida Lund.se

Var man lämnar läkemedel och kanyler

Läkemedel ska hanteras på rätt sätt så de ej kommer ut i naturen. De ska ej spolas ut då vattenreningsverken inte kan ta bort ämnena. De ska inte heller slängas i restavfallet.

Sida Lund.se

Bidrag och ekonomisk ersättning

Här finns samlat vilka bidrag och ekonomiska ersättningar du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om.

Sida Lund.se

Gröna miljöer på Vipemöllan

I ett samarbete under 2019 kommer VA SYD och Lunds kommun att anlägga det första delprojektet av tre i projektet Gröna miljöer på Vipemöllan.

Sida Lund.se

Rötslam på åkermark

Slamfraktionen som avskiljs i våra avloppsreningsverk brukar behandlas i en rötkammare där man utvinner energirik metangas. Resterna som blir kvar kallas för rötslam. Uppfattningarna om rötslammets lämplighet att användas som gödselmedel är delade.

Sida Lund.se

Utsläpp till mark och vatten

Utsläpp av avloppsvatten anses vara miljöfarlig verksamhet och regleras i förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Sida Lund.se

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Gillar du att vara efterlängtad? Kanske är du också tekniskt intresserad och föredrar ett fritt och självständigt yrke. VVS står för Värme-, Ventilations och Sanitetsteknik – områden som bara måste fungera i alla människors liv. Yrket erbjuder utmanande problemlösning och en stor variation av arbetsuppgifter.

Sida Vipan

Hushållet

I ditt hem använder du dagligen en stor mängd produkter som innehåller kemikalier. Flera av dessa kemiska produkter kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Sida Lund.se

Sekretess

Sekretess/tystnadsplikt betyder att det är förbjudet att avslöja uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom att en handling lämnas ut eller visas. Detsamma gäller för uppgifter som finns på data.

Sida Lund.se

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är den politiska styrelsen för utbildningsförvaltningen.

Sida Lund.se

Altan, uterum, skärmtak

Det behövs oftast inget bygglov för en altan eller terrass vid en villa eller radhus. Däremot kan det krävas för uterum.

Sida Lund.se

Stöd till barn och tonåringar

Om du är ung och mår dåligt kan det kännas bra att prata med någon. På den här sidan har vi samlat information om det stöd som finns i Lund, regionen och nationellt för dig som är barn eller tonåring. Om du inte vet vem du ska prata med, ring vår mottagningsenhet – kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Sida Lund.se
2019-05-02

Tvåtimmars crash-course om självkörande uppkopplade fordon den 20 maj

Varför är självkörande fordon bra? Hur bra är de för Lund och Skåne? Och inte minst, vad kan de bidra med för den enskilde medborgaren?

Nyhet Lund.se

Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk har länge arbetat aktivt för att utveckla avfallshanteringen och underlätta för enskilda och företag att källsortera sitt avfall.

Sida Lund.se

Samhällskunskap 2

[SAMSAM 02]

Sida Komvux Lund

Fortbildning

Vi erbjuder fortbildning för personal inom skola och förskola som vill vidareutveckla den pedagogiska verksamheten inom områdena naturvetenskap och hållbar utveckling. För enheter/arbetslag finns möjlighet att beställa både handledning (under 1-2 terminer) och skräddarsydda fortbildningar (under en halv- eller heldag). För enskilda medarbetare finns det möjlighet att anmäla sig till kurser i vårt kursprogram, som vi publicerar i början av varje år.

Sida Naturskolan

Vård- och omsorgsarbete 2 [VÅRVÅR 02]

Sida Komvux Lund

Hälsopedagogik [HÄLHÄL 01]

Sida Komvux Lund

Specialpedagogik 1 [SPCSPE 01]

Sida Komvux Lund
2018-05-21

Växa-stödet växer

Växa-stödet infördes förra året till stöd för enskilda näringsidkare som vill anställa sin första medarbetare. Från och med i år gäller stödet även vissa aktiebolag och handelsbolag.

Nyhet Lund.se

1281K-D69-B1257.pdf

Plan 1281K-D69-B1257

Dokument

Sekretess

Sekretess/tystnadsplikt betyder att det är förbjudet att avslöja uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom att en handling lämnas ut eller visas. Detsamma gäller för uppgifter som finns på data.

Sida Lund.se

Ansök om svensk flagga

Du som enskild person bosatt i Lunds kommun kan ansöka om att få en svensk flagga på nationaldagen. Flaggutdelningen sker på Kulturen den 6 juni, där Lunds officiella nationaldagsfirande äger rum.

Sida Lund.se

Samhällskunskap 3

[SAMSAM 03]

Sida Komvux Lund

Specialpedagogik 1 [SPCSPE 01]

Sida Komvux Lund

Hälsopedagogik [HÄLHÄL 01]

Sida Komvux Lund

Vård- och omsorgsarbete 2 [VÅRVÅR 02]

Sida Komvux Lund

Skolbibliotek i världsklass

Håller ditt skolbibliotek världsklass?

Sida Skolbibliotekscentralen