Sök

Din sökning på "enskilt avlopp" gav 100 träffar.

Ansöknings/anmälningsblankett enskilda avlopp

Självservice service.lund.se

Rivning (enskilt ärende)

Sida Lund.se

Avlopp

Här finns information om kommunalt avlopp och eget avlopp.

Sida Lund.se

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp hanteras av VA SYD.

Sida Lund.se

Adresser och fastighetsbeteckningar koloniområden.pdf

Adresser till enskilda koloniområden

Dokument

Blankett

Självservice service.lund.se

Föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket SNFS 1994_2.pdf

Föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket SNFS 1994

Dokument

Nya regler från 1 januari 2019 för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola

Från 1 januari 2019 skärps kraven för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola. De skärpta kraven innebär att utbildningsnämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte utbildningsnämndens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform. Nedan följer en kort information om vad de nya bestämmelserna innebär.

Sida Lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

3. Bilagor

Sida Lund.se

4. Övriga tillstånd du kan behöva

Sida Lund.se

4. Övriga tillstånd du kan behöva

Sida Lund.se

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen lyder under miljönämnden och består av 30 personer med en bred kompetens inom verksamhetens ansvarsområde.

Sida Lund.se

Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg efter nämndsbeslut.pdf

Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg efter nämndsbeslut.pdf

Dokument

3. Bilagor

Sida Lund.se

Bygga, bo och miljö

Självservice service.lund.se

3. Bilagor

Sida Lund.se

3. Bilagor

Sida Lund.se

3. Bilagor

Sida Lund.se

3. Bilagor som behövs i din ansökan

Sida Lund.se

Riksrekryterande spetsutbildning i musik med inriktning pop,rock & jazz (ES spets)

Spetsutbildningen i musik är i grunden ett estetiskt program och är tänkt för dig med särskilt stort intresse för musik. Du bör ha erfarenhet från tidigare musikutbildning eller annat omfattande musicerande enskilt eller grupp.

Sida Spyken

Lektor

Lektorer i förskolan och grundskolan är för Lunds kommun en innovation med syftet att skapa möjligheter för lärares utveckling och kunskaper.

Sida Lund.se

Blankett

Anman av miljöfarlig verksamhet

Självservice service.lund.se

Lysmasken

Är du barn eller tonåring och har upplevt våld, hot eller bråk i familjen? Då kan mottagningen Lysmasken passa dig. Hos oss får du möjlighet att prata enskilt om det du varit med om.

Sida Lund.se

Blankett

Anman av miljöfarlig verksamhet

Självservice service.lund.se

Blankett

Anman av miljöfarlig verksamhet

Självservice service.lund.se

Helena- Josephine Angelini

Sida Skolbibliotekscentralen

Föräldrautbildningar och samtal

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Kanske har ni kört fast i gamla spår och behöver nya tips och strategier för att komma vidare.

Sida Lund.se

Rökfri arbetstid

I Lunds kommun vill vi bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Samtidigt är vi föredömen i våra möten med brukare och medborgare.

Sida Lund.se

Våra ämneskurser_2

I listan till vänster kan du få information om våra ämnen. Information om hur anmälan går till finner du under relaterad information nedan Hur gammal måste man vara för att anmäla sig? Varje ämne har en "lägsta ålder" för att börja. Anmälan kan göras tidigast det år rätt ålder infinner sig.

Sida Kulturskolan

Farligt avfall från näringsverksamhet

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och/eller hälsa och är därför klassade som farligt avfall enligt avfallsförordningen. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler. Nedan anges några exempel på farligt avfall

Sida Lund.se

Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Sida Lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

Bygga, bo & miljö

Ska du bygga nytt? Eller vill du veta mer om Lunds hållbarhets- och klimatarbete? Här hittar du information om allt från bygglov och miljöarbete till vatten och avlopp samt återvinning.

Sida Lund.se

Kommunalförbund

Lunds kommun har inlett ett samarbete med andra kommunen inom räddningstjänsten (Räddningstjänsten Syd) och inom vatten- och avloppsområdet (VA SYD). Kommunen har utsett politiker som ska ingå i de styrande organen för dessa organisationer.

Sida Lund.se

5.2 Rutiner.doc

Dokument

Företagare

Självservice service.lund.se

BMX/MTB

Det finns anlagda spår för mountainbike och BMX-cykling i Skrylle och i Genarp. Spåren är anpassade för cyklar med grova däck, kraftiga bromsar och låg utväxling. Använd alltid hjälm och handskar.

Sida Lund.se

Internationella relationer

Sida Spyken

Internationella relationer

100 p

Sida Spyken

Inget vatten i kranen?

Sida Lund.se

Akut hjälp, akut felhantering

När det gäller liv och död, brand, livshotande sjukdom. Telefon till SOS Alarm: 112 Det är samma nummer i hela Sverige och det är samma nummer oavsett om du ringer från en fast telefon eller mobil.

Sida Lund.se

Kriscentrum Mellersta Skåne

Vi arbetar mot våld i nära relationer och är en samtalsmottagning för män, kvinnor, unga och barn. Våld förekommer i såväl heterosexuella som samkönade relationer.

Sida Lund.se

Internationella relationer

Sida Spyken

Någon att prata med – för barn och unga

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att du som barn eller ungdom mår dåligt. Och vi reagerar väldigt olika. Vill du prata med någon om hur du har det?

Sida Lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

Sök i stadsarkivets arkivförteckningsdatabas

Vill du se vad som förvaras på stadsarkivet kan du söka i stadsarkivets arkivförteckningsdatabas som innehåller arkivförteckningar för samtliga arkivbildares arkiv.

Sida Lund.se

Microsoft Word - Autogiro blankett.docx

Självservice service.lund.se

Starta fristående verksamhet

När du ansöker om att starta fristående förskola eller fristående fritidshem får den barn- och skolnämnd som är ansvarig yttra sig innan utbildningsnämnden fattar ett beslut. Av den anledningen kan handläggningstiden vara cirka fyra månader, på sommaren eventuellt längre.

Sida Lund.se

Arkiv och ritningar

I stadsbyggnadskontorets digitala ritningsarkiv hittar du ritningar på de flesta hus i Lunds kommun, från slutet av 1800-talet fram till idag. Ju nyare husen är desto mer finns dokumenterat. Från tätorterna öster om Lund finns det få ritningar från tiden före 1974.

Sida Lund.se

7. Redovisa fakturan för tekniska förvaltningen

Sida Lund.se

Drama/Teater

Grunden i drama/teater-ämnet på Kulturskolan är att skapa goda förutsättningar för gruppen att kunna och våga utvecklas tillsammans och enskilt. Dramaövningarnas syfte är att stärka barnens självkänsla, stimulera fantasin, skapa trygghet i gruppen och förståelse för skådespeleri.

Sida Kulturskolan

Katedralskolans bibliotek

Välkommen till biblioteket på Katedralskolan

Sida Katedralskolan

Samarbetssamtal

I samband med eller efter en separation är föräldrar inte alltid överens om frågor som gäller barnen. Det kan gälla frågor om vårdnaden om barnen, var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut. Det kan också handla om hur man samarbetar som föräldrar.

Sida Lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

Blankett

Brevmall

Självservice service.lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor används ofta som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnad. Det finns flera typer av nybyggnadskartor och du kan beställa alla hos stadsbyggnadskontoret.

Sida Lund.se

Gröna miljöer på Vipemöllan

I ett samarbete under 2019 kommer VA SYD och Lunds kommun att anlägga det första delprojektet av tre i projektet Gröna miljöer på Vipemöllan.

Sida Lund.se

2. Tänk på

Sida Lund.se

2. Tänk på

Sida Lund.se
2018-12-13

Nöjda lundabor har tyckt till

2018 års medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) visar på nöjda lundabor inom de flesta områdena. Resultatet ligger högre än genomsnittskommunen inom alla områden.

Nyhet Lund.se
2017-06-12

Framtidens gymnasieskola präglas av lärande möten

Elever, lärare eller rektorer har arbetat i unikt projekt för att utforma Lunds nya gymnasieskola. Deras vision är att skolan ska ge inspiration, framtidstro och stå för trygghet och mångfald.

Nyhet Lund.se

Vad finns i stadsarkivet?

I stadsarkivets förvaras handlingar över kommunala och enskilda arkiv inom det geografiska område som i dag omfattar Lunds kommun.

Sida Lund.se

3. Bilagor

Sida Lund.se

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är den politiska styrelsen för utbildningsförvaltningen.

Sida Lund.se

Kurator

Sida Polhemskolan

Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk har länge arbetat aktivt för att utveckla avfallshanteringen och underlätta för enskilda och företag att källsortera sitt avfall.

Sida Lund.se

Samhällskunskap 1a2

[SAMSAM 01a2]

Sida Komvux Lund

Samhällskunskap 1a1

[SAMSAM 01a1]

Sida Komvux Lund

Funderar du på att söka till Polhem?

Fler än 2500 elever tillbringar sina dagar på Polhem, och för oss är varje enskild elev unik. Ingen är som du. Ingen kommer att få uppleva exakt samma livsäventyr som du i framtiden, ett äventyr som ofta börjar på gymnasiet.

Sida Polhemskolan

Polhemskolan

Fler än 2400 elever tillbringar sina dagar på Polhem, och för oss är varje enskild elev unik. Ingen är som du. Ingen kommer att få uppleva exakt samma livsäventyr som du i framtiden, ett äventyr som ofta börjar på gymnasiet.

Sida Polhemskolan

Brunnshögsodlingen

På Brunnshög i nordöstra Lund finns Lunds största stadsodling. Området präglas av gemenskap, hållbarhet och kunskapsutbyte med många gemensamma aktiviteter. Här kan du odla ensam, tillsammans med vänner och familj, eller med din förening.

Sida Lund.se

Om fristående förskolor och skolor

I Lunds kommun finns, förutom den kommunala skolan och förskolan, även verksamhet med enskild huvudman. Här har vi samlat information som berör fristående förskola, fritidshem, enskild pedagogisk omsorg samt fristående grund- och gymnasieskolor.

Sida Lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

Hårfagre

Välkommen till oss på förskolan Hårfagre!

Sida Lund.se

Risk

Här kan du läsa mer om risk.

Sida Lund.se

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) är ett bolag som ingår i Lunds kommuns kommunkoncern och som ägs till 100 procent av kommunen. Här kan du läsa mer om LKF:s verksamhet och resultat 2018.

Sida Lund.se

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

På Vipan kan du utbilda dig inom VVS som är ett yrkesförberedande program.

Sida Vipan

Var man lämnar läkemedel och kanyler

Läkemedel ska hanteras på rätt sätt så de ej kommer ut i naturen. De ska ej spolas ut då vattenreningsverken inte kan ta bort ämnena. De ska inte heller slängas i restavfallet.

Sida Lund.se

2. Tänk på

Sida Lund.se

2. Tänk på

Sida Lund.se

Hushållet

I ditt hem använder du dagligen en stor mängd produkter som innehåller kemikalier. Flera av dessa kemiska produkter kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Sida Lund.se

Sekretess

Sekretess/tystnadsplikt betyder att det är förbjudet att avslöja uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom att en handling lämnas ut eller visas. Detsamma gäller för uppgifter som finns på data.

Sida Lund.se

Rötslam på åkermark

Slamfraktionen som avskiljs i våra avloppsreningsverk brukar behandlas i en rötkammare där man utvinner energirik metangas. Resterna som blir kvar kallas för rötslam. Uppfattningarna om rötslammets lämplighet att användas som gödselmedel är delade.

Sida Lund.se

Utsläpp till mark och vatten

Utsläpp av avloppsvatten anses vara miljöfarlig verksamhet och regleras i förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Sida Lund.se

Förrättningar och andra tjänster

Lund är en av de kommuner i Sverige som har en kommunal lantmäterimyndighet. Det betyder att det i Lund är kommunen och inte det statliga lantmäteriet du ska vända dig till för att få en lantmäteriförrättning utförd, till exempel om du vill stycka av en tomt, bilda en gemensamhetsanläggning, skapa servitut eller göra andra ändringar i fastighetsindelningen.

Sida Lund.se
2019-05-02

Tvåtimmars crash-course om självkörande uppkopplade fordon den 20 maj

Varför är självkörande fordon bra? Hur bra är de för Lund och Skåne? Och inte minst, vad kan de bidra med för den enskilde medborgaren?

Nyhet Lund.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Sida Lund.se

Samhällskunskap 2

[SAMSAM 02]

Sida Komvux Lund