Sök

Din sökning på "enskilt avlopp" gav 100 träffar.

Ansöknings/anmälningsblankett enskilda avlopp

Självservice service.lund.se

Rivning (enskilt ärende)

Sida Lund.se

Avlopp

Sida Lund.se

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp hanteras av VA SYD.

Sida Lund.se

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen lyder under miljönämnden och består av 30 personer med en bred kompetens inom verksamhetens ansvarsområde.

Sida Lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

Bygga, bo & miljö

Självservice service.lund.se

Riksrekryterande spetsutbildning i musik med inriktning pop,rock & jazz

Spetsutbildningen i musik är tänkt för dig som vill bli musiker. Du bör ha erfarenhet från tidigare musikutbildning eller annat omfattande musicerande enskilt eller grupp.

Sida Spyken

Helena- Josephine Angelini

Sida Skolbibliotekscentralen

BMX/MTB

Det finns anlagda spår för mountainbike och BMX-cykling i Skrylle och i Genarp. Spåren är anpassade för cyklar med grova däck, kraftiga bromsar och låg utväxling. Använd alltid hjälm och handskar.

Sida Lund.se

Lysmasken

Är du barn eller tonåring och har upplevt våld, hot eller bråk i familjen? Då kan mottagningen Lysmasken passa dig. Hos oss får du möjlighet att prata enskilt om det du varit med om.

Sida Lund.se

5.2 Rutiner.doc

Dokument

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) är ett bolag som ingår i Lunds kommuns kommunkoncern och som ägs till 100 procent av kommunen. Här kan du läsa mer om LKF:s verksamhet och resultat 2017.

Sida Lund.se

Bygga, bo & miljö

Ska du bygga nytt? Eller vill du veta mer om Lunds hållbarhets- och klimatarbete? Här hittar du information om allt från bygglov och miljöarbete till vatten och avlopp samt återvinning.

Sida Lund.se

Farligt avfall från näringsverksamhet

Sida Lund.se

Blankett

Anman av miljöfarlig verksamhet

Självservice service.lund.se

Blankett

Anman av miljöfarlig verksamhet

Självservice service.lund.se

Internationella relationer

Sida Spyken

Blankett

Anman av miljöfarlig verksamhet

Självservice service.lund.se

Sök i stadsarkivets arkivförteckningsdatabas

Vill du se vad som förvaras på stadsarkivet kan du söka i stadsarkivets arkivförteckningsdatabas som innehåller arkivförteckningar för samtliga arkivbildares arkiv.

Sida Lund.se

Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Sida Lund.se

Kommunalförbund

Lunds kommun har inlett ett samarbete med andra kommunen inom räddningstjänsten (Räddningstjänsten Syd) och inom vatten- och avloppsområdet (VA SYD). Kommunen har utsett politiker som ska ingå i de styrande organen för dessa organisationer.

Sida Lund.se

Akut hjälp, akut felhantering

Här kan du få hjälp i en akut situation. Även med fastigheter.

Sida Lund.se

Gruppträffar för män

Har du svårt att kontrollera din ilska? Att våga prata om ditt beteende är ett första steg till förändring. Vi registrerar inte, skriver inga journaler och vårt stöd är kostnadsfritt.

Sida Lund.se

Internationella relationer

Sida Spyken

Inlämning av digitala ritningar

Detta är en specifikation för digitala relationsritningar.

Sida Lund.se

Starta fristående verksamhet

Vill du starta en enskild verksamhet inom förskolan, grundskolan eller gymnasiet? Läs mer här om du går till väga!

Sida Lund.se

Arkiv och ritningar

I stadsbyggnadskontorets digitala ritningsarkiv hittar du ritningar på de flesta hus i Lunds kommun, från slutet av 1800-talet fram till idag. Ju nyare husen är desto mer finns dokumenterat. Från tätorterna öster om Lund finns det få ritningar från tiden före 1974.

Sida Lund.se

Kriscentrum Mellersta Skåne

Vi arbetar mot våld i nära relationer och är en samtalsmottagning för män, kvinnor, unga och barn. Kriscentrum är till för dig som blivit utsatt för, upplevt eller utövat våld i en nära relation.

Sida Lund.se

Någon att prata med - för barn och unga

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris eller mår dåligt. Och vi reagerar väldigt olika. Vill du prata med någon om hur du har det?

Sida Lund.se

Internationella relationer

Sida Spyken

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är den politiska styrelsen för utbildningsförvaltningen.

Sida Lund.se

Lotteritillstånd

Sida Lund.se

Samarbetssamtal

I samband med eller efter en separation är föräldrar inte alltid överens om frågor som gäller barnen. Det kan gälla frågor om vårdnaden om barnen, var barnen skall bo eller hur umgänget skall se ut. Det kan också handla om hur man samarbetar som föräldrar.

Sida Lund.se

Katedralskolans bibliotek

Sida Katedralskolan

Kurator

Sida Polhemskolan

Om fristående förskolor och skolor

I Lunds kommun finns, förutom den kommunala skolan och förskolan, även verksamhet med enskild huvudman. Här har vi samlat information som berör fristående förskola, fritidshem, enskild pedagogisk omsorg samt fristående grund- och gymnasieskolor.

Sida Lund.se

Var man lämnar läkemedel och kanyler

Sida Lund.se
2017-06-12

Framtidens gymnasieskola präglas av lärande möten

Elever, lärare eller rektorer har arbetat i unikt projekt för att utforma Lunds nya gymnasieskola. Deras vision är att skolan ska ge inspiration, framtidstro och stå för trygghet och mångfald.

Nyhet Lund.se

Vad finns i stadsarkivet?

I stadsarkivets förvaras handlingar över kommunala och enskilda arkiv inom det geografiska område som i dag omfattar Lunds kommun.

Sida Lund.se

Inget vatten i kranen?

Sida Lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

Kungörelse - Detaljplan för Stora Råby 33:15 m.fl. - Samråd

Detaljplan för Stora Råby 33:15 m.fl. - Samråd

Sida Lund.se

Samhällskunskap 1a1 [SAMSAM 01a1]

Sida Komvux Lund

Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk har länge arbetat aktivt för att utveckla avfallshanteringen och underlätta för enskilda och företag att källsortera sitt avfall.

Sida Lund.se

Företagare

Självservice service.lund.se

Polhemskolan

Fler än 2400 elever tillbringar sina dagar på Polhem, och för oss är varje enskild elev unik. Ingen är som du. Ingen kommer att få uppleva exakt samma livsäventyr som du i framtiden, ett äventyr som ofta börjar på gymnasiet.

Sida Polhemskolan

Hårfagre

Välkommen till oss på förskolan Hårfagre!

Sida Lund.se

Sekretess

Sekretess/tystnadsplikt betyder att det är förbjudet att avslöja uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom att en handling lämnas ut eller visas. Detsamma gäller för uppgifter som finns på data.

Sida Lund.se

Stadsodling - Odla i Lund

Stadsodlingsprojektet Odla i Lund har mark på Brunnshög i norra Lund. Här kan du odla ensam, tillsammans med vänner och familj eller med din förening!

Sida Lund.se

Samhällskunskap 3 [SAMSAM 03]

Sida Komvux Lund

Hälsopedagogik [HÄLHÄL 01]

Sida Komvux Lund

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor används ofta som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnad. Det finns flera typer av nybyggnadskartor och du kan beställa alla hos Stadsbyggnadskontoret.

Sida Lund.se

Hjälp i hemmet

Behöver du extra hjälp för att kunna bo kvar hemma? Då kan du få stöd via Lunds kommun. Det kan handla om allt från hjälp med städning och matlagning, till att duscha eller få en rollator.

Sida Lund.se

Samhällskunskap 1a2 [SAMSAM 01a2]

Sida Komvux Lund

Historia 1a2 [HISHIS 01a2]

Sida Komvux Lund
2018-05-21

Växa-stödet växer

Växa-stödet infördes förra året till stöd för enskilda näringsidkare som vill anställa sin första medarbetare. Från och med i år gäller stödet även vissa aktiebolag och handelsbolag.

Nyhet Lund.se

Sekretess

Sekretess/tystnadsplikt betyder att det är förbjudet att avslöja uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom att en handling lämnas ut eller visas. Detsamma gäller för uppgifter som finns på data.

Sida Lund.se

Skolbibliotek i världsklass

Sida Skolbibliotekscentralen

Ansök om svensk flagga

Du som enskild person bosatt i Lunds kommun kan ansöka om att få en svensk flagga på nationaldagen. Flaggutdelningen sker på Kulturen den 6 juni, där Lunds officiella nationaldagsfirande äger rum.

Sida Lund.se

Vård- och omsorgsarbete 2 [VÅRVÅR 02]

Sida Komvux Lund

Hälsopedagogik [HÄLHÄL 01]

Sida Komvux Lund

Historia 3 [HISHIS 03]

Sida Komvux Lund

Historia 2a [HISHIS 02a]

Sida Komvux Lund

Historia 1a1 [HISHIS 01a1]

Sida Komvux Lund

Risk

Här kan du läsa mer om risk.

Sida Lund.se

Kontrollplan och kontrollansvarig

En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Vid lov eller anmälan ska en kontrollplan alltid upprättas.

Sida Lund.se

Samhällskunskap 2 [SAMSAM 02]

Sida Komvux Lund

Förrättningar och andra tjänster

Vill du till exempel ändra utformningen av din fastighet eller skapa en rättighet för din fastighet kan du ansöka om en lantmäteriförrättning. Läs mer om de olika typerna av förrättning nedan.

Sida Lund.se

Utsläpp till mark och vatten

Sida Lund.se

Rötslam på åkermark

Sida Lund.se

Tillsyn och insyn

Sida Lund.se

Råd och stöd vid demens

I Lunds kommun finns det demenssjuksköterskor och Silviasystrar med fördjupad kunskap om demenssjukdomar.

Sida Lund.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Sida Lund.se

Manualer

Sida Skoldatateket

LSS

LSS (1993:387) är en rättighetslag av stor betydelse för personer med utvecklingsstörning, autism och/eller förvärvade hjärnskador. Den ska garantera goda levnadsvillkor och att man får den hjälp man behöver i det dagliga livet och att man kan påverka vilket stöd och vilken service man får.

Sida Nordanmodellen

Specialpedagogik 1 [SPCSPE 01]

Sida Komvux Lund

Hushållet

Sida Lund.se

Energicoachning för företag

Just nu rekryterar vi företag som vill kartlägga sin energianvändning och klimatpåverkan för en speciell satsning.

Sida Lund.se

Klass- och programråden

Sida Polhemskolan

Äldres hälsa och livskvalitet [GERÄLD 0]

Sida Komvux Lund

EducationUSA och Education UK

.

Sida Katedralskolan

Naturskolan

Naturskolans uppdrag är att inom Lunds kommun stimulera och stödja skolutveckling inom området naturvetenskap och hållbar utveckling. Både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Lund kan använda sig av Naturskolan utan kostnad.

Sida Lund.se

Samhällskunskap 1b [SAMSAM 01b]

Sida Komvux Lund