Sök

Tips! För att få en bra träffmängden så använd följande ord med sökordet/-en (i versaler):
AND - mellan flera sökord, kräver att båda orden finns i träffan.
OR - mellan flera sökord om något av orden ska finnas i träffen.
NOT - framför sökord som inte ska finnas med i träffen.
* - för att söka på del av ord.

Din sökning på "enskilt avlopp" gav 497 träffar.

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp hanteras av VA SYD.

Sida

Avlopp

Sida

Lysmasken

Är du barn eller tonåring och har upplevt våld, hot eller bråk i familjen? Då kan mottagningen Lysmasken passa dig. Hos oss får du möjlighet att prata enskilt om det du varit med om.

Sida

Lysmasken

Är du barn eller tonåring och har upplevt våld, hot eller bråk i familjen? Då kan mottagningen Lysmasken passa dig. Hos oss får du möjlighet att prata enskilt om det du varit med om.

Sida

Lysmasken

Är du barn eller tonåring och har upplevt våld, hot eller bråk i familjen? Då kan mottagningen Lysmasken passa dig. Hos oss får du möjlighet att prata enskilt om det du varit med om.

Sida

BMX/MTB

Sida

Gruppträffar för män

Sida

Gruppträffar för män

Sida

Gruppträffar för män

Sida

Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Sida

Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Sida

Någon att prata med - för barn och unga

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris eller mår dåligt. Och vi reagerar väldigt olika. Vill du prata med någon om hur du har det?

Sida

Grupper för barn och unga

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris eller mår dåligt. Och vi reagerar väldigt olika. Vill du prata med någon om hur du har det?

Sida

Samarbetssamtal

I samband med eller efter en separation är föräldrar inte alltid överens om frågor som gäller barnen. Det kan gälla frågor om vårdnaden om barnen, var barnen skall bo eller hur umgänget skall se ut. Det kan också handla om hur man samarbetar som föräldrar.

Sida

Lotteritillstånd

Sida

Gröna obligationer

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Miljötänk ska genomsyra vår verksamhet och din vardag. Som ett led i detta arbete väljer Lunds kommun att emittera gröna obligationer för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling. Vilka projekt som kan ingå styrs av ramverket.

Sida

Kommunalförbund

Lunds kommun har inlett ett samarbete med andra kommunen inom räddningstjänsten (Räddningstjänsten Syd) och inom vatten- och avloppsområdet (VA SYD). Kommunen har utsett politiker som ska ingå i de styrande organen för dessa organisationer.

Sida

Framtidens gymnasieskola präglas av lärande möten

Elever, lärare eller rektorer har arbetat i unikt projekt för att utforma Lunds nya gymnasieskola. Deras vision är att skolan ska ge inspiration, framtidstro och stå för trygghet och mångfald.

Sida

Miljöförvaltningen

Sida

Akut hjälp, akut felhantering

Sida

Akut hjälp, akut felhantering

Sida

Höjeå-dalen

Höjeå är ungefär 35 kilometer lång med början i Häckebergasjön och avslut via Lomma ut i Öresund. I Lund passerar ån en dalgång mellan S:t Larsområdet och Värpinge och här går ån samman med reningsdammar som tillhör Källby avloppsreningsverk.

Sida

Bygga nytt, ändra eller riva

Planerar du att bygga, riva eller förändra en fastighet behöver du i de flesta fall söka lov. Om det krävs lov eller inte beror framför allt på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område. Även om det inte krävs lov för din åtgärd kan du behöva göra en anmälan. Ligger fastigheten utanför detaljplanelagt område är det bra att först söka förhandsbesked.

Sida

Inlämning av digitala ritningar

Detta är en specifikation för digitala relationsritningar.

Sida

Inlämning av digitala ritningar

Detta är en specifikation för digitala relationsritningar.

Sida

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor används ofta som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnad. Det finns flera typer av nybyggnadskartor och du kan beställa alla hos Stadsbyggnadskontoret.

Sida

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor används ofta som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnad. Det finns flera typer av nybyggnadskartor och du kan beställa alla hos Stadsbyggnadskontoret.

Sida

Kontrollplan och kontrollansvarig

En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Vid lov eller anmälan ska en kontrollplan alltid upprättas.

Sida

Kontrollplan och kontrollansvarig

En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Vid lov eller anmälan ska en kontrollplan alltid upprättas.

Sida

Pool och bassäng

Du kan behöva söka bygglov, marklov eller göra en anmälan när du planerar att bygga en pool. Det är också viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att risken för olyckor förhindras.

Sida

Pool och bassäng

Du kan behöva söka bygglov, marklov eller göra en anmälan när du planerar att bygga en pool. Det är också viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att risken för olyckor förhindras.

Sida

Förrättningar och andra tjänster

Sida

Arkiv och ritningar

I stadsbyggnadskontorets digitala ritningsarkiv hittar du ritningar på de flesta hus i Lunds kommun, från slutet av 1800-talet fram till idag. Ju nyare husen är desto mer finns dokumenterat. Från tätorterna öster om Lund finns det få ritningar från tiden före 1974.

Sida

Tankar och brunnar

Vi tömmer slamavskiljare, slutna tankar, köks- och regnvattenbrunnar och fettavskiljare.

Sida

Tankar och brunnar

Vi tömmer slamavskiljare, slutna tankar, köks- och regnvattenbrunnar och fettavskiljare.

Sida

Tankar och brunnar

Vi tömmer slamavskiljare, slutna tankar, köks- och regnvattenbrunnar och fettavskiljare.

Sida

Sorteringsguide

Fastighetsägare och företag har möjlighet till olika kombinationer på kärlen för återvinning. Beroende på behoven kan kärl finnas för glas, tidningspapper, förpackningar av hårdplast, metall m.m. Detta tömmes då av Lunds Renhållningsverk. För villahushåll finns fyrfackskärlen som ger möjlighet till sortering. Dessa tömmes av Lunds Renhållningsverk. För den som vill och behöver lämna själv finns här en sorteringsguide.

Sida

Matavfall

Sida

Var man lämnar läkemedel och kanyler

Sida

Riktlinjer, regler

Lunds Renhållningsverk ansvarar för avfallshanteringen inom Lunds kommun på uppdrag av kommunstyrelsen. Renhållningsordningen reglerar avfallshanteringen. Renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige 2016-06-15.

Sida