Sök

Din sökning på "enskilt avlopp" gav 100 träffar.

Ansöknings/anmälningsblankett enskilda avlopp

Självservice service.lund.se

Rivning (enskilt ärende)

Sida Lund.se

Avlopp

Här finns information om kommunalt avlopp och eget avlopp.

Sida Lund.se

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp hanteras av VA SYD.

Sida Lund.se

4. Övriga tillstånd du kan behöva

Sida Lund.se

Föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket SNFS 1994_2.pdf

Föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket SNFS 1994

Dokument

3. Bilagor

Sida Lund.se

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen lyder under miljönämnden och består av 30 personer med en bred kompetens inom verksamhetens ansvarsområde.

Sida Lund.se

4. Övriga tillstånd du kan behöva

Sida Lund.se

Adresser och fastighetsbeteckningar koloniområden.pdf

Adresser till enskilda koloniområden

Dokument

3. Bilagor

Sida Lund.se

3. Bilagor

Sida Lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

3. Bilagor

Sida Lund.se

Blankett

Självservice service.lund.se

3. Bilagor som behövs i din ansökan

Sida Lund.se

3. Bilagor

Sida Lund.se

Bygga, bo & miljö

Självservice service.lund.se

Helena- Josephine Angelini

Sida Skolbibliotekscentralen

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) är ett bolag som ingår i Lunds kommuns kommunkoncern och som ägs till 100 procent av kommunen. Här kan du läsa mer om LKF:s verksamhet och resultat 2017.

Sida Lund.se

5.2 Rutiner.doc

Dokument

Lysmasken

Är du barn eller tonåring och har upplevt våld, hot eller bråk i familjen? Då kan mottagningen Lysmasken passa dig. Hos oss får du möjlighet att prata enskilt om det du varit med om.

Sida Lund.se

Riksrekryterande spetsutbildning i musik med inriktning pop,rock & jazz

Spetsutbildningen i musik är i grunden ett estetiskt program och är tänkt för dig med särskilt stort intresse för musik. Du bör ha erfarenhet från tidigare musikutbildning eller annat omfattande musicerande enskilt eller grupp.

Sida Spyken

Rökfri arbetstid

I Lunds kommun vill vi bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Samtidigt är vi föredömen i våra möten med brukare och medborgare.

Sida habo gård

Internationella relationer

Sida Spyken

BMX/MTB

Det finns anlagda spår för mountainbike och BMX-cykling i Skrylle och i Genarp. Spåren är anpassade för cyklar med grova däck, kraftiga bromsar och låg utväxling. Använd alltid hjälm och handskar.

Sida Lund.se

Bygga, bo & miljö

Ska du bygga nytt? Eller vill du veta mer om Lunds hållbarhets- och klimatarbete? Här hittar du information om allt från bygglov och miljöarbete till vatten och avlopp samt återvinning.

Sida Lund.se

Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Sida Lund.se

Farligt avfall från näringsverksamhet

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och/eller hälsa och är därför klassade som farligt avfall enligt avfallsförordningen. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler. Nedan anges några exempel på farligt avfall

Sida Lund.se

Kommunalförbund

Lunds kommun har inlett ett samarbete med andra kommunen inom räddningstjänsten (Räddningstjänsten Syd) och inom vatten- och avloppsområdet (VA SYD). Kommunen har utsett politiker som ska ingå i de styrande organen för dessa organisationer.

Sida Lund.se

Blankett

Anman av miljöfarlig verksamhet

Självservice service.lund.se

Blankett

Anman av miljöfarlig verksamhet

Självservice service.lund.se

Gruppträffar för män

Har du svårt att kontrollera din ilska? Att våga prata om ditt beteende är ett första steg till förändring. Vi registrerar inte, skriver inga journaler och vårt stöd är kostnadsfritt.

Sida Lund.se

Internationella relationer

100 p

Sida Spyken

Blankett

Anman av miljöfarlig verksamhet

Självservice service.lund.se

Kriscentrum Mellersta Skåne

Vi arbetar mot våld i nära relationer och är en samtalsmottagning för män, kvinnor, unga och barn. Kriscentrum är till för dig som blivit utsatt för, upplevt eller utövat våld i en nära relation.

Sida Lund.se

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är den politiska styrelsen för utbildningsförvaltningen.

Sida Lund.se
2017-06-12

Framtidens gymnasieskola präglas av lärande möten

Elever, lärare eller rektorer har arbetat i unikt projekt för att utforma Lunds nya gymnasieskola. Deras vision är att skolan ska ge inspiration, framtidstro och stå för trygghet och mångfald.

Nyhet Lund.se

Sök i stadsarkivets arkivförteckningsdatabas

Vill du se vad som förvaras på stadsarkivet kan du söka i stadsarkivets arkivförteckningsdatabas som innehåller arkivförteckningar för samtliga arkivbildares arkiv.

Sida Lund.se

Om fristående förskolor och skolor

I Lunds kommun finns, förutom den kommunala skolan och förskolan, även verksamhet med enskild huvudman. Här har vi samlat information som berör fristående förskola, fritidshem, enskild pedagogisk omsorg samt fristående grund- och gymnasieskolor.

Sida Lund.se

Akut hjälp, akut felhantering

Här kan du få hjälp i en akut situation. Även med fastigheter.

Sida Lund.se

Starta fristående verksamhet

Vill du starta en enskild verksamhet inom förskolan, grundskolan eller gymnasiet? Läs mer här om du går till väga!

Sida Lund.se

Katedralskolans bibliotek

Välkommen till biblioteket på Katedralskolan

Sida Katedralskolan

Lotteritillstånd

Välkommen till Lotteritillstånd

Sida Lund.se

Samarbetssamtal

I samband med eller efter en separation är föräldrar inte alltid överens om frågor som gäller barnen. Det kan gälla frågor om vårdnaden om barnen, var barnen skall bo eller hur umgänget skall se ut. Det kan också handla om hur man samarbetar som föräldrar.

Sida Lund.se

Kurator

Sida Polhemskolan

Arkiv och ritningar

I stadsbyggnadskontorets digitala ritningsarkiv hittar du ritningar på de flesta hus i Lunds kommun, från slutet av 1800-talet fram till idag. Ju nyare husen är desto mer finns dokumenterat. Från tätorterna öster om Lund finns det få ritningar från tiden före 1974.

Sida Lund.se

Samhällskunskap 1a2

[SAMSAM 01a2]

Sida Komvux Lund

Företagare

Självservice service.lund.se

Inlämning av digitala ritningar

Detta är en specifikation för digitala relationsritningar.

Sida Lund.se

Inget vatten i kranen?

Sida Lund.se

Någon att prata med - för barn och unga

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris eller mår dåligt. Och vi reagerar väldigt olika. Vill du prata med någon om hur du har det?

Sida Lund.se

Internationella relationer

Sida Spyken

2. Tänk på

Sida Lund.se

Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk har länge arbetat aktivt för att utveckla avfallshanteringen och underlätta för enskilda och företag att källsortera sitt avfall.

Sida Lund.se

Samhällskunskap 1a1

[SAMSAM 01a1]

Sida Komvux Lund

Hårfagre

Välkommen till oss på förskolan Hårfagre!

Sida Lund.se

Sekretess

Sekretess/tystnadsplikt betyder att det är förbjudet att avslöja uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom att en handling lämnas ut eller visas. Detsamma gäller för uppgifter som finns på data.

Sida Lund.se

Hälsopedagogik [HÄLHÄL 01]

Sida Komvux Lund

Samhällskunskap 3

[SAMSAM 03]

Sida Komvux Lund

Risk

Här kan du läsa mer om risk.

Sida Lund.se

Vad finns i stadsarkivet?

I stadsarkivets förvaras handlingar över kommunala och enskilda arkiv inom det geografiska område som i dag omfattar Lunds kommun.

Sida Lund.se

Historia 1a2 [HISHIS 01a2]

Sida Komvux Lund

2. Tänk på

Sida Lund.se

2. Tänk på

Sida Lund.se
2018-05-21

Växa-stödet växer

Växa-stödet infördes förra året till stöd för enskilda näringsidkare som vill anställa sin första medarbetare. Från och med i år gäller stödet även vissa aktiebolag och handelsbolag.

Nyhet Lund.se

Ansök om svensk flagga

Du som enskild person bosatt i Lunds kommun kan ansöka om att få en svensk flagga på nationaldagen. Flaggutdelningen sker på Kulturen den 6 juni, där Lunds officiella nationaldagsfirande äger rum.

Sida Lund.se

Sekretess

Sekretess/tystnadsplikt betyder att det är förbjudet att avslöja uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom att en handling lämnas ut eller visas. Detsamma gäller för uppgifter som finns på data.

Sida Lund.se

Vård- och omsorgsarbete 2 [VÅRVÅR 02]

Sida Komvux Lund

Hälsopedagogik [HÄLHÄL 01]

Sida Komvux Lund

Historia 3 [HISHIS 03]

Sida Komvux Lund

Historia 2a [HISHIS 02a]

Sida Komvux Lund

Historia 1a1 [HISHIS 01a1]

Sida Komvux Lund

Skolbibliotek i världsklass

Håller ditt skolbibliotek världsklass?

Sida Skolbibliotekscentralen

Polhemskolan

Fler än 2400 elever tillbringar sina dagar på Polhem, och för oss är varje enskild elev unik. Ingen är som du. Ingen kommer att få uppleva exakt samma livsäventyr som du i framtiden, ett äventyr som ofta börjar på gymnasiet.

Sida Polhemskolan

Var man lämnar läkemedel och kanyler

Läkemedel ska hanteras på rätt sätt så de ej kommer ut i naturen. De ska ej spolas ut då vattenreningsverken inte kan ta bort ämnena. De ska inte heller slängas i restavfallet.

Sida Lund.se

Stadsodling - Odla i Lund

Stadsodlingsprojektet Odla i Lund har mark på Brunnshög i norra Lund. Här kan du odla ensam, tillsammans med vänner och familj eller med din förening!

Sida Lund.se

Tillsyn och insyn

Sida Lund.se

Hushållet

I ditt hem använder du dagligen en stor mängd produkter som innehåller kemikalier. Flera av dessa kemiska produkter kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Sida Lund.se

Krav på livsmedelslokaler.pdf

Krav på livsmedelslokaler

Dokument

Klass- och programråden

Sida Polhemskolan

Äldres hälsa och livskvalitet [GERÄLD 0]

Sida Komvux Lund

Råd och stöd vid demens

I Lunds kommun finns det demenssjuksköterskor och Silviasystrar med fördjupad kunskap om demenssjukdomar.

Sida Lund.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Sida Lund.se

Manualer

Sida Skoldatateket

LSS

LSS (1993:387) är en rättighetslag av stor betydelse för personer med utvecklingsstörning, autism och/eller förvärvade hjärnskador. Den ska garantera goda levnadsvillkor och att man får den hjälp man behöver i det dagliga livet och att man kan påverka vilket stöd och vilken service man får.

Sida Nordanmodellen

Specialpedagogik 1 [SPCSPE 01]

Sida Komvux Lund