Skördefesten flyttar ut

På grund av det rådande läget med coronaviruset blir det ingen traditionell skördefest i Lunds stadspark den 26-27 september 2020. Men vi ställer inte in, vi provar att ställa om och hoppas att en del av er har möjlighet att ordna skördefesten tillsammans med oss i år också.

Skördefesten flyttar ut 26-27 september 2020.

Stötta och sprida glädje

Nu är det viktigare än någonsin att stötta våra lokala producenter, aktörer och att sprida glädje. Vi vill uppmuntra till en annorlunda och välsmakande upplevelse! Bjuda in till gårdsbutiker, REKO-ringar och odlingar i och runt omkring Lund och i Skåne på tema skördefest.

Till dig som är utställare

Vi vill därför undersöka om det finns intresse för följande upplägg:
Istället för att du som utställare kommer till stadsparken med spännande ekologiska och närodlade produkter till årets skördefest, välkomnar vi besökare att komma hem till dig där du visar upp din verksamhet den 26 och 27 september mellan kl. 10-16. Det kan vara din gårdsbutik och dina odlingar, en aktivitet med förbokning för endast fåtal deltagare eller om du har en digital lösning.

Som arrangör ansvarar du för att ta emot förbokningar (om det behövs) och att restriktioner och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten följs på plats.

Vill du medverka på årets skördefest?

Fyll i intresseanmälan som öppnar här på webbsidan i mitten av juli.

Lunds kommun sammanställer ett program med medverkande och marknadsför detta inför skördefesten. Länkar till respektive medverkande samt en kort beskrivning om vad de erbjuder kommer att finnas på webbsidan under september.

Om skördefesten i Lunds stadspark

Skördefesten vill lyfta fram både stadsparken och det stora odlingsintresset som finns i Lund. I år skulle skördefesten ha firat 10-årsjubiluem med pompa och ståt. Så blev det nu inte riktigt, men vi hoppas att det kan bli en härlig - om än annorlunda - skördefest ändå. Där vi kan handla bra och hållbara produkter, men även få med oss ny kunskap hem. Enskilda odlare, små föreningar och nätverk deltar på egna villkor. Alla medverkande på skördefesten ska ha sin bas i Skåne och dela med sig och lära ut det som de kan. Skördefesten är inriktad på ekologiskt och närodlat som passar bra ihop med kommunens hållbarhetsarbete.

 

The harvest festival will move out in 2020

Due to the current situation with the corona virus there will not be any traditional harvest festival in the city park of Lund September 26-27, 2020. But there will be an alternative festival.

We will support our locals in Skåne. Instead of the exibitors coming to the city park in Lund we will welcome visitors to their own farm shops with organic and locally made products. The harvest festival 2020 is also an oppotunity for those who would like to invite people to an activity with pre-booking only for a few participants at their own places or have a digital solution. As an exhibitor, you are responsible for receiving pre-booking (if necessary) and of course follow the recommendations of the Public Health Agency of Sweden.

The registration will open here on the website in mid-July.

About Harvest festival in Lund city park

At the harvest festival, last weekend of september every year, you can shop fresh and green products, organic and locally produced, share experiences with other growers and try traditional handcraft. Lund´s municipality organizes the harvest festival. All participants have their base in Skåne. This year, the harvest festival would have celebrated its 10th anniversary, but we hope it can be a wonderful – but a different – harvest festival anyway. Growers, farm shops, REKO-rings, small associations and networks participate on their own terms.

Kontakt

Christina Persson, projektledare skördefesten
tel. 046 - 359 74 60
e-post: christina.persson@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skordefest

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun