Skördefest

Vi avvaktar med att öppna intresseanmälningarna till årets skördefest den 26-27 september på grund av det rådande läget med Coronaviruset covid-19. Hemsidan kommer att uppdateras med mer information när vi vet mer. Vår ambition och förhoppning är att vi ska kunna genomföra skördefesten som planerat.

Sista helgen i september är det skördefest i stadsparken i Lund. Öppet kl. 10.00-16.00 både lördag och söndag. Fri entré.

Vi vill lyfta fram både stadsparken och det stora odlingsintresset som finns i Lund. Enskilda odlare, små föreningar och nätverk deltar på egna villkor. Vår förhoppning är att skördefesten bidrar med en extra god stämning i stadsparken där du kan handla bra varor, men även få ny kunskap med dig hem. Dofta, smaka, känna... det blir en plats för många sinnen. Skördefesten är inriktad på ekologiskt och närodlat som passar bra ihop med kommunens hållbarhetsarbete.

För dig som vill veta hur programmet 2019 såg ut och vilka som deltog kan du hämta detta under relaterad information längre ner på sidan

Skördefest i Stadsparken 2020

Skördefesten i stadsparken hålls i området mellan parkentrén vid korsningen Svanevägen och Nygatan i Lund och parkentrén vid Arenan. Om du åker tåg till Lund C tar det cirka 10 minuter att promenera till stadsparken. Föredrar du att ta bussen kan du välja hållplatser i närheten som Lund Arenan, Lund idrottsplatsen eller Lund Södertull. Cykelparkering finns på flera ställen i närheten av stadsparken.

Så här hittar du till skördefesten

Harvest festival

Due to the corona virus we will not open the entry form to the harvest festival September 26-27, 2020 until later. We will update the website when we have more information.

At the harvest festival, last weekend of september every year, you can shop fresh and green products, organic and locally produced, share experiences with other growers and try traditional handcraft. Do you have your own apples? Come and make "Swedish äppelmust". If you are hungry there are several food choices, including "fika" and organic, delicious and homemade food. Lund´s municipality organizes the harvest festival. It is open between 10 am to 4 pm both days. Free admission.

From Lund central station, it takes about 10 minutes to walk to the city park. If you prefer to take a bus you can choose bus stops nearby such as Lund Arenan, Lund Idrottsplatsen or Lund Södertull. Bicycle parking is available in several places near the city park. 

Map: find your way

Kontakt

Christina Persson, projektledare skördefesten
tel. 046 - 359 74 60
e-post: christina.persson@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skordefest

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se