Skolportalen Lunds kommun

Driftinformation

Automatskapa konto i inläsningstjänst - driftsstörning
Just nu fungerar inte länken från Skolportalen till inläsningstjänst för er som vill skapa konto.
Gå istället till http://www.inlasningstjanst.se/ och välj att logga in via Skolfederationen.
Mer information om kontoskapande för inläsningstjänst hittar du här:
*

2017-08-01 byttes lösenordet till elevernas trådlösa nät LND_Elev.

Det nya lösenordet hittar du som personal på inloggad, och elever får tillgång till lösenordet när terminen börjar, från skolan.

/Lunds skolors IKT-team

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132