Skolportalen Lunds kommun

Driftinformation

Uppdatering av trådlöst nätverk

Under sportlovet den 19-20 februari passar vi på att uppdatera vårt trådlösa nätverk i hela kommunen. Under uppdateringen kan det förekomma störningar i det trådlösa nätet när antennerna uppdateras. Avbrott kan vara ungefär en timme. Det fasta nätet fungerar som vanligt

---

Vklass - information till personal på gy/vux

Måndagen den 25:e februari kommer kunskapskravsmatriserna i Vklass att uppdateras och justeras utifrån revideringarna i flertalet kursplaner gjorda hösten 2018.

Ytterligare information och instruktioner hittar du i en nyhet inne på vklass.

/Lunds skolors IKT-team

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132