Välkommen till Skoldatateket!


Skoldatateket är en kommunövergripande pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IKT sätts i centrum. Skoldatateket är organiserat under Lunds skolors resurscentrum.

Vi arbetar för att ge skolpersonal i Lunds kommun fördjupade kunskaper i hur de, utifrån ettspecialpedagogiskt synsätt, kan ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande med hjälp av alternativa lärverktyg.

Med rätt bemötande och rätt verktyg kan vi förbättra förutsättningarna för elever i behov av särskilt stöd och hjälpa dem att lyckas, lära och utvecklas i skolan!

Mer information på vår GAFE-site
Här hittar du Skoldatatekets GAFE-site med mer information.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Skoldatateket

Adress
Stora Södergatan 49
222 23 Lund