Välkommen till Skoldatateket!


Skoldatateket är en kommunövergripande pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IKT sätts i centrum.  Skoldatateket är organiserat under Lunds skolors resurscentrum.


Vi arbetar för att ge skolpersonal i Lunds kommun fördjupade kunskaper i hur de, utifrån ett specialpedagogiskt synsätt, kan ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande med hjälp av alternativa lärverktyg. 

Med rätt bemötande och rätt verktyg kan vi förbättra förutsättningarna för elever i behov av särskilt stöd och hjälpa dem att lyckas, lära och utvecklas i skolan!

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Öppettider, växeln
Måndag - torsdag kl 8.00 - 17.00 
Fredag kl 8.00 - 16.00
Dag före röd dag kl 8.00 - 15.00

Organisationsnummer
212000-1132

Skoldatateket

Adress

Stora Södergatan 49, 222 23 Lund