Informationssökning

Röda tråden

Gemensamma resurser och riktlinjer

Skolbibliotekarierna i Lund har genom en arbetsgrupp kallad Röda tråden skapat gemensamma riktlinjer förmedie- och informationskunnighetinom grundskolan.

Det finns kommunabonnemang för följande databaser: Alex, Landguiden, Mediaarkivet och NE.