personer vid bord med arbetsmaterial

Välkommen till Skolbibliotekscentralen i Lund

Skolbibliotekscentralen verkar i samarbete med skolbibliotekarier, lärare, skolledare och personal inom folkbiblioteken för en kontinuerlig utveckling av skolbiblioteken inom Lunds kommun.

 

 

 

  

 

 

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Skolbibliotekscentralen

Adress
Bredgatan 3 B
222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 71 47

E-post
sbc@lund.se