personer vid bord med arbetsmaterial

Välkommen till Skolbibliotekscentralen i Lund

Skolbibliotekscentralen verkar i samarbete med skolbibliotekarier, lärare, skolledare och personal inom folkbiblioteken för en kontinuerlig utveckling av skolbiblioteken inom Lunds kommun.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev skolbibliotekarier

Nyhetsbrev nr 5 2019