E-Arkiv

– En förstudie om en gemensam skånsk arkivorganisation med tillhörande e-Arkiv.

I ett e-Arkiv lagras digital information och det behövs för att vi ska kunna upprätthålla medborgarnas lagstadgade rätt att ta del av allmänna handlingar. Ett e-Arkiv är också en lösning för att komma tillrätta med e-samhällets ökade krav på myndigheters digitala tillgänglighet och effektivitet.

E-Arkivet ska både kunna leva upp till lagstiftningens villkor och tillhandahålla ett funktionellt digitalt arkivsystem över tid. För att uppnå det krävs en organisation med olika kompetenser en förvaltning.

Projektet ScanArkiv

Projekt ScanArkiv är arbetsnamnet på en förstudie som utreder förutsättningarna för att skapa en skånsk arkivorganisation med tillhörande e-Arkiv. Förstudien påbörjades den 1 december 2016 och avslutas den 31 maj 2017. Projekt ScanArkiv tittar på möjligheterna att dels skapa en arkivorganisation och dels hitta en lämplig teknisk lösning för digitalt bevarande.

I nuläget är vi 15 kommuner av olika storlek som deltar i förstudien. Dessa kommuner är Bjuv, Höganäs, Hörby, Klippan, Landskrona, Lund, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Följ arbetet med förstudien

Här nedan publicerar vi kontinuerligt information och dokument så att du kan följa arbetet med förstudien. Vill du sätta dig in i förstudien på några minuter, kan du läsa vår korta skrift som heter "En kort sammanfattning av projektidén". Den hittar du näst överst i mappträdet.

Aktuellt i projektet

Februari 2018: Projekt ScanArkivs fördjupade förstudierapport blev klar den 29 september 2017. Den 30 oktober skickades underlag till avsiktsförklaring ut till berörda kommuner. Därefter har kommunerna under viss betänketid fått inkomma med ett ställningstagande till projektets förslag om att gå vidare mot att bilda ett kommunalförbund. I nuläget har 12 kommuner ställt sig bakom avsiktsförklaringen.

För Lunds del så har kommunkontoret utrett frågan vidare och tittat på förutsättningar för att låta kommunen lösa e-Arkivfrågan på egen hand. Kommunkontoret i Lund bedömer att kostnaden för en egen e-arkivorganisation är ungefär densamma som den årliga kostnaden som projektet beräknat för Lund om de skulle vara med och bilda ett kommunalförbund.

Frågan lyftes i Lunds Kommunstyrelse den 7 februari, som beslutade att återremittera ärendet för vidare utredning.

Vill du veta mer kring förstudien?

Kontaktperson: Matthias Lindgren
Telefon: 046-359 59 46
E-post:matthias.lindgren@lund.se

Kontaktperson: Paul Bergström
Telefon: 0418-47 34 04
E-post:paul.bergstrom@landskrona.se

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/scanarkiv

Kontakt

Stadsarkivet

Telefon:
Matthias Lindgren: 046-359 59 46
Magnus Nilsson: 046-359 38 93
Jan Owe Berg: 046-359 59 45

E-post: stadsarkivet@lund.se
Besöks- och postadress: Lunds Stadsarkiv, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Hitta hit: Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen. Hållplats: Arkivcentrum Syd

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se