E-Arkiv

– En förstudie om en gemensam skånsk arkivorganisation med tillhörande e-Arkiv.

I ett e-Arkiv lagras digital information och det behövs för att vi ska kunna upprätthålla medborgarnas lagstadgade rätt att ta del av allmänna handlingar. Ett e-Arkiv är också en lösning för att komma tillrätta med e-samhällets ökade krav på myndigheters digitala tillgänglighet och effektivitet.

E-Arkivet ska både kunna leva upp till lagstiftningens villkor och tillhandahålla ett funktionellt digitalt arkivsystem över tid. För att uppnå det krävs en organisation med olika kompetenser en förvaltning.

Projektet ScanArkiv

Projekt ScanArkiv är arbetsnamnet på en förstudie som utreder förutsättningarna för att skapa en skånsk arkivorganisation med tillhörande e-Arkiv. Förstudien påbörjades den 1 december 2016 och avslutas den 31 maj 2017. Projekt ScanArkiv tittar på möjligheterna att dels skapa en arkivorganisation och dels hitta en lämplig teknisk lösning för digitalt bevarande.

I nuläget är vi 15 kommuner av olika storlek som deltar i förstudien. Dessa kommuner är Bjuv, Höganäs, Hörby, Klippan, Landskrona, Lund, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Följ arbetet med förstudien

Här nedan publicerar vi kontinuerligt information och dokument så att du kan följa arbetet med förstudien. Vill du sätta dig in i förstudien på några minuter, kan du läsa vår korta skrift som heter "En kort sammanfattning av projektidén". Den hittar du näst överst i mappträdet.

Aktuellt i projektet:

  • Oktober 2017:e-Arkivprojektets fördjupade förstudierapport är klar och kan läsas under mappen "Fördjupad förstudie" som finns till höger om du sitter vid en dator och nedan om du surfar med din mobil.
  • September 2017: Mellan den 1 juli och den 29 september bedriver projekt ScanArkiv en fördjupad förstudie med i huvudsak två syften: Att göra e-arkivfrågan med begriplig för beslutsfattare och politiker samt att titta närmare på hur organisationen och bemanningen kring ett e-Arkiv bör se ut. Rapporten ska resultera i en kortare utredning som tillsammans med en skrivelse om anslutning ska gå ut till berörda kommuner i början av oktober. Protokoll från projektet kommer du att kunna läsa under mappen "Fördjupad förstudie" som finns till höger om du sitter vid en dator och nedan om du surfar med din mobil.

Vill du veta mer kring förstudien?

Kontaktperson: Matthias Lindgren
Telefon: 046-359 59 46
E-post:matthias.lindgren@lund.se

Kontaktperson: Paul Bergström
Telefon: 0418-47 34 04
E-post:paul.bergstrom@landskrona.se

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/scanarkiv

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Stadsarkivet

Telefon:
Matthias Lindgren: 046-359 59 46
Magnus Nilsson: 046-359 38 93
Jan Owe Berg: 046-359 59 45

E-post: stadsarkivet@lund.se
Besöks- och postadress: Lunds Stadsarkiv, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Hitta hit: Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen. Hållplats: Arkivcentrum Syd