Till dig som är vårdnadshavare till en gymnasist!

Ungdomar som går på gymnasiet blir inte vuxna över en natt. Vi som arbetar i gymnasieskolan kan se hur viktigt det är att man som vårdnadshavare fortsätter ge stöd och uppmuntran i skolarbetet.

Hur kan man stötta hemma?
Det är långt ifrån alla som kan hjälpa till med innehållet i läxor och uppgifter på gymnasiet, men man kan hjälpa på andra sätt.

Vi har satt ihop ett kortfattat häfte med lite tips och bra länkar till dig som är vårdnadshavare till en gymnasieelev. Häftet finns längst ner här på sidan.

I menyn hittar du länkar till annan viktig information för vårdnadshavare.