Inriktning beteendevetenskap

Hur fungerar människor som individer eller som deltagare i grupper? Hur kommunicerar vi med varandra i olika sammanhang? Vilken roll spelar sociala och kulturella förhållanden? Hur påverkar internet och digitala medier vårt sätt att kommunicera? Detta är exempel på frågeställningar som vi behandlar i inriktningen beteendevetenskap. Här får du studera människan som individ och social varelse.

Ledarskap är ett annat område där vi studerar hur man kan motivera och inspirera individer och grupper till delaktighet och utveckling. Du får möjlighet att analysera och utveckla din egen ledarskapsförmåga. Kunskap om kommunikation och ledarskap är en viktig tillgång i ditt framtida yrkesliv.

Här är utbildningen för dig som vill arbeta med människor! Du får diskutera hur kultur, medier och livsstilar påverkar våra beteenden, känslor och tankar.

Polhemskolan erbjuder två profiler med fördjupningskurser:

  • Människan i samhället
  • Idrotten i samhället

Inriktningen beteendevetenskap ger dig en bred samhällsvetenskaplig och humanistisk utbildning. Du får en god grund för fortsatta studier vid universitet eller högskola inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap och många närliggande områden.

Har du frågor om Samhällsvetenskapsprogrammet? Då är du välkommen att kontakta:

Biträdande rektor
Linus Persson
046-359 43 82
linus.persson@lund.se

Biträdande rektor
Mats Månsson
046-359 35 81
mats.mansson@lund.se

eller

Studie- & yrkesvägledare
Anita Berggren
046-359 73 19
anita.berggren@lund.se

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider