Ecole Suédoise de Paris

Svenska Skolan i Paris (SSP) grundades 1878 och är Sveriges äldsta utlandsskola. Skolan lyder under svensk skollag och tillämpar svenska läro- och kursplaner. Skolverket är tillsynsmyndighet.

Skolan erbjuder fullständig grundskoleutbildning enligt svensk läroplan. Undervisningen bedrivs i ljusa, fräscha lokaler, i samma vackra fastighet som Svenska Kyrkan. Skolan har en egen kock som lagar varierade och välsmakande måltider.

Dessutom har skolan elever från franska familjer med ett nordiskt språk som hemspråk. Sedan år 2000 har skolan även en väl utvecklad och mycket uppskattad svensk gymnasieutbildning med samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.

Eleverna kommer främst från Sverige, men också från de övriga nordiska länderna. Gymnasieundervisningen är huvudsakligen förlagd till samarbetsskolan Lycée SaintDominique, vilket ger en utomordentlig inblick i franska ungdomars vardag och skolgång samt goda möjligheter till naturlig kontakt med jämnåriga franska ungdomar.

Förutom de i Paris bofasta eleverna har skolan en grupp gästelever från Sverige och de övriga nordiska länderna. Skolan ordnar inkvartering i franska familjer. Eleven kommer där att betraktas som familjemedlem och förväntas delta i familjens vardagsliv när det gäller måltider mm.

Många studiebesök i Paris med omnejd ingår i programmet. En lokal kurs om fransk kultur och franskt samhällsliv är obligatorisk. I kursen ingår två veckors praktik.

Samarbete med franska skolor och med Sorbonne Universitetet bidrar till att göra franskundervisningen levande.

Relaterad information