Swedish School in London

Svenska Skolan i London grundades 1907 och har en lång tradition av att utbilda utlandssvenskars barn. Gymnasiet startade 1994.

Gymnasiedelen har ca 130 elever. Ungefär 20 procent av skolans elever är barn till föräldrar som är bosatta i Londonområdet. Du bor i en brittisk värdfamilj och får på så vis dagligen del av brittisk kultur och engelska språket.

Skolans130 elever undervisas av ett femtontal lärare, de flesta svenskspråkiga, men även några med engelska som modersmål, "native speakers". Många av undervisningsgrupperna är små vilket gör att skolan i stor utsträckning kan bedriva en individanpassad utbildning.

Undervisningsspråket är svenska, förutom i våra kurser i engelska, International Perspectives och International English Language Test System (en kurs som ger behörighet att söka till brittiska universitet). Kursen är kostnadsfri för Svenska Skolans elever.

Skolan följer de svenska läro- och kursplanerna, likaså de svenska betygskriterierna. Precis som gymnasierna i Sverige står skolan under tillsyn av Skolverket.

Så, varför ska du gå i London när det mesta ändå är svenskt i skolan? Jo, du får engelsk kultur och engelskt språk i värdfamiljen. Likaså får du genom skolan studie- och teaterbesök, samt upplevelser av det mångkulturella London.

Lokalmässigt skiljer sig skolans utrymmen mycket från ett svenskt gymnasium. Gymnasiedelen harnyligen flyttat till Richmond University, ett amerikanskt, internationellt universitet alldeles intill Richmond Park. 500 studenter, i samma ålder som vårar elever, från världens alla hörn läser de två första åren av sin utbildning här. Lokalerna är mycket ändamålsenliga och svenska skolan har tillgång till alla de aktiviteter som erbjuds utöver schemat. Universitet ligger mycket vackert beläget i en egen liten park. Värdfamiljerna finns som tidigare i Richmond och Twickenham.

Relaterad information