Inriktning samhällsvetenskap

Är du intresserad av vad som händer i världen? Tycker du om att diskutera, ifrågasätta och analysera? Då ska du välja samhällsvetenskapsprogrammet och inriktningen samhällsvetenskap.

Här lär du dig att analysera samhället utifrån ett historiskt, ekonomiskt/ geografiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Du skaffar dig fördjupad kunskap om Sverige, Europa och världen.

Med Sverige och Europa som utgångspunkt tar utbildningen dig med ut i världen med nedslag i olika länder.

Polhemskolan erbjuder två profiler med fördjupningskurser:

  • Europa
  • Samhälle

I profilen Europa läser du hela vårterminen i årskurs 2 i någon av världsstäderna London, Paris, eller Madrid . Där får du ta del av landets kultur och språk. I profilen Samhälle är det främst människors miljöer som blir din fördjupning i utbildningen.

Många studiebesök och möten med politiker, forskare, företagare och andra samhällsengagerade personer gör undervisningen spännande.

Under dina tre år på gymnasiet kommer du att träna ditt analytiska och kritiska tänkande och på så sätt kan du förstå varför världen ser ut som den gör idag. Detta har du glädje av vad du än väljer att studera eller arbeta med i framtiden.

Har du frågor om Samhällsvetenskapsprogrammet? Då är du välkommen att kontakta:

Biträdande rektor
Linus Persson
046-359 43 82
linus.persson@lund.se

Biträdande rektor
Mats Månsson
046-359 35 81
mats.mansson@lund.se

eller

Studie- & yrkesvägledare
Anita Berggren
046-359 73 19
anita.berggren@lund.se