Asociación del Colegio Escandinavo, Madrid

Skandinaviska Skolan i Madrid har funnits i Spanien sedan 1944 och har således lång erfarenhet av undervisning i utlandsmiljö.

Skolan ligger sedan 70-talet i ett villaområde 16 kilometer utanför Madrid på en stor naturtomt, omgiven av träd och gräsmattor. Här finns förskola, grundskola och gymnasium. Skandinaviska Skolan är en svensk utlandsskola och följer därmed svensk läroplan och genomför nationella prov. Tillsyn genomförs av Skolverket. Skolan är även ställd under det spanska utbildningsministeriets tillsyn.

Skolan har elever från alla nordiska länder samt spanska elever med nordiskt påbrå. En del av eleverna går på skolan under hela sin skoltid. Andra går här endast några år, då deras föräldrar arbetar i Spanien under en kortare tid. Skolan följer svensk läroplan, som enligt avtal mellan de nordiska regeringarna även gäller i de övriga nordiska länderna.

Undervisningsspråket på skolan är svenska och de elever som har ett annat nordiskt modersmål än svenska får hemspråksundervisning.

Skolan haromkring 190 elever, varav ca60 gymnasieelever. Lärarengagmanget är stort, eleverna får mycket uppmärksamhet och lärarna har tid att lyssna och intressera sig för varje enskild elev.
Skollunch serveras varje dag på skolan och betalas av eleverna per termin.

Skolan har sedan flera år ett program med gäststudenter, gymnasieelever från Sverige. Förutom de "vanliga" kurserna fördjupar sig gäststudenterna i Spanien genom den lokala kursen Spanienkunskap. Den ska ge kunskap om och förståelse för det moderna Spanien. En del av undervisningen är på spanska. Studiebesök ingår i kursen.

Eleverna bor i spanska familjer, vilket utvecklar deras språk och ger kunskap om det spanska sättet att leva.

I Madrid finns också ett mycket stort utbud av sport t ex fotboll med Real och Athletico Madrid, men också skidåkning, tennis, basket etc. Skolan kan hjälpa till med kontakter om man vill idrotta.