Matematikprogrammet!

Är du intresserad av matematik och matematisk problemlösning? Då är Polhems Matematikprogrammet det naturliga valet för dig.

I det obligatoriska utbudet av matematikkurser ingår förutom de nationella matematikkurserna 1–5 också två specialiseringskurser som till stor del fokuserar på problemlösning. Innehållet i dessa två kurser breddar och fördjupar dina matematikkunskaper. Du blir en kvalificerad problemlösare i matematik som överträffar vad som är vanligt på det naturvetenskapliga programmet. Dessa kunskaper i problemlösning ger dig en mycket god bas för fortsatta studier på högskolan.

I årskurs tre kan du inom fördjupningskurserna och individuellt val läsa de två högskolekurserna linjär algebra respektive endimensionell analys. Vi erbjuder också kurser som läses direkt på högskolan och du har möjlighet att genomföra ditt gymnasiearbete i matematik i samarbete med högskolan.

Syftet med utbildningen är att ge dig en kvalificerad utbildning i en stimulerande miljö och då inte bara i matematik, och att du blir väl förberedd för vidare studier efter din tid på Polhemskolan.

Har du frågor om spetsutbildningen i matematik är du välkommen att kontakta:

Malin Dahlgren, biträdande. rektor
046-359 73 15
malin.dahlgren@lund.se

eller

Klas Nilson, Programansvarig
046-359 73 78
klni42@utb.lund.se

samt

Connie Carlson, Studie- och yrkesvägledare
046-359 73 48
connie.carlson@lund.se

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132