NA - spetsutbildning matematik

Är du intresserad av matematik och matematisk problemlösning? Då är Polhems NA spetsutbildning i matematik det naturliga valet för dig.

Vi har även i år tvingats att ställa in antagningstesten till spetsutbildningarna på grund av covid-19. Om situationen förändras snart kommer du som valt oss i 1:a-4:e hand att bli kallad personligen för att göra testet. Om proven inte blir av kommer antagningen, precis som senast, att ske på högstadiebetygen.

I det obligatoriska utbudet av matematikkurser ingår förutom de nationella matematikkurserna 1–5 också två specialiseringskurser som till stor del fokuserar på problemlösning. Innehållet i dessa två kurser breddar och fördjupar dina matematikkunskaper. Du blir en kvalificerad problemlösare i matematik som överträffar vad som är vanligt på det naturvetenskapliga programmet. Dessa kunskaper i problemlösning ger dig en mycket god bas för fortsatta studier på högskolan.

I årskurs tre kan du inom fördjupningskurserna och individuellt val läsa de två högskolekurserna linjär algebra respektive endimensionell analys. Vi erbjuder också kurser som läses direkt på högskolan och du har möjlighet att genomföra ditt gymnasiearbete i matematik i samarbete med högskolan.

Syftet med utbildningen är att ge dig en kvalificerad utbildning i en stimulerande miljö och då inte bara i matematik, och att du blir väl förberedd för vidare studier efter din tid på Polhemskolan.

Har du frågor om spetsutbildningen i matematik är du välkommen att kontakta:

Nitsa Kiriakidou Kazemifar, biträdande rektor
E-post:nitsa.kiriakidou@lund.se
Telefon: 072 - 981 63 94

eller

Mats Persson, Programansvarig
046-359 73 63
mats.persson5@lund.se

samt

Lars Johansson, Studie- och yrkesvägledare
046-359 78 77/0729-87 82 25
lars.johansson3@lund.se