Språkintroduktion

Programmet vänder sig till dig som är 16-19 år och som nyligen anlänt till Sverige. Programmet ger dig framförallt en utbildning i det svenska språket, för att du senare ska kunna gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

Tyngdpunkten i dina studier kommer att ligga på att arbeta med det svenska språket. Svenskgrupperna är indelade i olika nivåer. När lärarna bedömer att du har uppnått målen för den nivån du är placerad i, går du vidare till nästa nivå.

Nivåerna för undervisningen i svenska som andraspråk

  • SPRI 1 - Läser mot malen i Svenska som andraspråk för årskurs 1-3
  • SPRI 2 - Läser mot målen i Svenska som andra språk för årskurs 4-6
  • SPRI 3 - Läser mot målen i Svenska som andra språk för årskurs 7-9

Hos oss står du som elev och dina individuella behov i fokus. När du börjar din utbildning gör vi en individuell studieplan i samråd med dig och din vårdnadshavare. På schemat finns även matematik, samhällskunskap, data och engelska. Dukommer även atterbjudas modersmålsundervisning och studiehandledning på ditt modersmål. Undervisningen bedrivs i olika grupper beroende på din tidigare skolbakgrund.

På språkintroduktion går du tills du uppnått dina mål, men längst till och med vårterminen du fyller 20 år.

Du som är nyanländ

Anmäla dig till Lundavälkomsten. Använd blanketten "Elevkort - Nyanmäld elev till LundaVälkomsten". Skicka blanketten till:

Lundavälkomsten
Lunds Skolors Resurscentrum
Box 41
221 00 Lund

När din ansökan kommit in till oss på Polhemskolan från LundaVälkomsten kontaktar vi dig, så glöm inte att fylla i telefonnummer och/eller mejladress!

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Hanna Stavne, biträdande rektor
Telefon 046-359 68 59, 0721-940542
hanna.stavne@lund.se

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132