Språkintroduktion

Programmet vänder sig till dig som är 16-19 år och som nyligen anlänt till Sverige. Programmet ger dig framförallt en utbildning i det svenska språket, för att du senare ska kunna gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

Tyngdpunkten i dina studier kommer att ligga på att arbeta med det svenska språket. Alla elever på SPRI arbetar mot målen i Svenska som andraspråk för årskurs 9.

Hos oss står du som elev och dina individuella behov i fokus. När du börjar din utbildning gör vi en individuell studieplan i samråd med dig och din vårdnadshavare. Den individuella studieplanen revideras vartefter du uppnår målen i de olika ämnena. På schemat finns, förutom svenska som andraspråk, även övriga ämnen som du behöver för att få ett fullständigt grundskolebetyg med behörighet att söka till nationellt program på gymnasiet.

Du kommer även att erbjudas modersmålsundervisning och studiehandledning på ditt modersmål. Undervisningen bedrivs i olika grupper beroende på din tidigare skolbakgrund.

På språkintroduktion går du tills du uppnått dina mål, men längst till och med vårterminen du fyller 20 år.

Du som är nyanländ

Anmäl dig till Lundavälkomsten. Använd blanketten "Elevkort - Nyanmäld elev till LundaVälkomsten". Skicka blanketten till:
Lundavälkomsten
Lunds Skolors Resurscentrum
Box 41
221 00 Lund

När din ansökan kommit in till oss på Polhemskolan från LundaVälkomsten kontaktar vi dig, så glöm inte att fylla i telefonnummer och/eller mejladress!

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Jan-Åke Johansson, biträdande rektor
Telefon 046-359 68 59
Mail janake.johansson@lund.se