Individuella val

På Polhem finns ett stort utbud av kurser att välja mellan inom ramen för individuellt val. Inför valet får alla klasser information av sin studievägledare.

Här kan du ladda ner katalogen över möjliga kurser som erbjuds för individuella val läsåret 2021/22. Kursutbudet ses över varje läsår och kan ändras.

Individuella val - Katalog över kurser till LÅ 2021-22

Observera att en kurs bara startar om det är tillräckligt många elever som har anmält sig.

Om det är fler elever som anmält sig än det finns platser på en kurs tillämpas lottning.