Idrott och hälsa Specialisering

Är du aktiv i en idrott som upptar mycket av din tid, kan du välja Idrott och hälsa - specialisering på Polhem. Alla idrotter som finns upptagna i Riksidrottsförbundet kan förekomma och kan väljas på alla program. Idrott och Hälsa - Specialisering 1 och 2 är på sammanlagt 200 poäng och ligger inom ramen för det individuella valet.

Idrott och hälsa - specialisering är ett alternativ för dig som:
• inte vill söka till riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning, eller
• inte blir antagen till riksidrottsgymnasium eller en nationellt godkänd
idrottsutbildning, men ändå ser idrotten som en stor del av ditt framtida liv.

Följande krav ställs för att du ska kunna välja Idrott och hälsa - specialisering:

• du måste aktivt utöva en idrott som är ansluten till Riksidrottsförbundet.
• du har som mål att utvecklas som idrottare och tar stort egenansvar för att lyckas med såväl dina idrottsliga mål som dina studier. 

Ansökan
Du fyller i ansökan om Idrott och hälsa – specialisering i samband med ditt skol- och programval i Skånegy. Du kommer att få bekräfta din ansökan efter det i ett separat mail som Polhemskolan skickar ut till dig.

Vid behov (t ex om vi har för många sökande till antalet platser vi kan erbjuda) lottas platserna ut till vissa idrotter. Detta sker efter det att antagningsprocessen är klar i augusti.

Kontakt
Biträdande rektor
Linus Persson
046-359 43 82
linus.persson@lund.se