Forskningsstudie om axelfunktion

I samarbete med Svenska Handbollsförbundet genomförde Karolinska Institutet en stor forskningsstudie om axelfunktion och riskfaktorer för axelproblem hos unga handbollsspelare på elitnivå.

Studien pågår och Polhems handbollselever på Nationella Idrottsutbildningen, NIU, tackade ja till att delta i den med början under hösten 2014. Ett team bestående av naprapater och naprapatstuderande har påbörjat studien.

Förutom registrering av spelarens längd, vikt, antal speltimmar, tidigare skador och spelarposition gjordes en screening av nacke/axel/skuldra för att kartlägga;

  1. Koordinationsförmåga och position av skulderblad och axelled
  2. Koordinationsförmåga av nacken
  3. Rörelseförmåga i axelleden
  4. Axelledsstabilitet
  5. Rörlighet i bröstryggraden
  6. Styrketest för skuldrans muskulatur

Eleverna upplevdestudien som både lärorika och spännande. Så här sa några av dem efteråt:

-"Nyttigt att få lära mig hur jag kan förebygga och förhindra axelskador i framtiden."

- "Spännande att se tekniska hjälpmedel och mätinstrument som de undersökte mig med."

- "Jag fick bra uppvärmningsövningar inför min skadeförebyggande träning för axlar och skuldror."

Huvudansvarig för projektet var Eva Skillgate, legitimerad naprapat och forskare vid Karolinska Institutet. En internationellt framstående expertgrupp var också knuten till projektet med expertis inom idrottsmedicin, epidemiologi, biomekanik, statistik och ortopedi.