Fysikens tillämpningar inom medicin och nanoteknik

I kursen får du tillämpa och fördjupa det som du har lärt dig i de vanliga fysikkurserna.

Kursen är tvärvetenskaplig och förutom fysik involverar den även medicin, bioteknik och kemi.

Kursen tar upp fysikaliska tillämpningar inom medicinska områden. Det handlar om olika undersöknings- och behandlingsmetoder, som ultraljud, röntgen, datortomografi, nuklearmedicin, strålbehandling, laserteknik och magnetkamera (MR).

Kursen innebär att du får insikt i fördjupad atomfysik samt orientering i kvantmekanik och det fasta tillståndets fysik. Du får lära dig om olika tillämpningar av nanoteknologi. Du får också diskutera moraliska och etiska aspekter på forskning av detta slag. Nanoteknologi är ett forskningsområde, som snabbt utvecklas, speciellt inom materialteknik, elektronik och medicinska tillämpningar.

Teorigenomgångarna varvas med andra inslag i undervisningen:

  • föreläsningar på universitetet
  • laborationer dels på Polhemskolan och dels på Lunds universitet. Eftersom nanoteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde kommer du även att laborera inom kemi och bioteknik
  • studiebesök på bland annat Universitetssjukhuset i Lund - framför allt verksamheten inom medicinsk strålningsfysik -  och Nanokonsortiet vid Fysicum.