Fysikens frontlinjer

Den här kursen innehåller kunskap hämtad från några av de nya starka forskningsmiljöer som finns vid Lunds Universitet.

I kursen täcker vi fysik från våra allra minsta beståndsdelar, som t.ex leptoner och kvarkar, vidare till reaktioner som kan studeras vid olika acceleratorer i vår närhet för att slutligen hamna ute bland stjärnor och galaxer.

Hur Higgs-partikeln kommer in i dessa sammanhang får du en inblick i. Ännu obesvarade frågor behandlas. Kommer Higgs-partikeln att upptäckas vid LHC i Cern? Innebär en eventuell upptäckt att delar av Big Bang teorin behöver förändras?

Vid ett flertal tillfällen kommer forskare vid Lunds Universitet att föreläsa om olika moment i kursen.

Fysiken ligger till grund för en stor del av den moderna tekniken. I kursen visar vi sambandet mellan fysik och viktiga teknikområden.

I kursen ingår laborationer och studiebesök på Max-lab i Lund. Vid dessa studiebesök får du en bra inblick i den forskning som bedrivs där.

Personal vid den nya acceleratorn, ESS, kommer ingående att beskriva hur acceleratorn fungerar och vilken tvärvetenskaplig forskning som kommer att bedrivas.

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider