Fysikens frontlinjer

Den här kursen innehåller kunskap hämtad från några av de nya starka forskningsmiljöer som finns vid Lunds Universitet.

I kursen täcker vi fysik från våra allra minsta beståndsdelar, som t.ex leptoner och kvarkar, vidare till reaktioner som kan studeras vid olika acceleratorer i vår närhet för att slutligen hamna ute bland stjärnor och galaxer.

Hur Higgs-partikeln kommer in i dessa sammanhang får du en inblick i. Ännu obesvarade frågor behandlas. Kommer Higgs-partikeln att upptäckas vid LHC i Cern? Innebär en eventuell upptäckt att delar av Big Bang teorin behöver förändras?

Vid ett flertal tillfällen kommer forskare vid Lunds Universitet att föreläsa om olika moment i kursen.

Fysiken ligger till grund för en stor del av den moderna tekniken. I kursen visar vi sambandet mellan fysik och viktiga teknikområden.

I kursen ingår laborationer och studiebesök på Max-lab i Lund. Vid dessa studiebesök får du en bra inblick i den forskning som bedrivs där.

Personal vid den nya acceleratorn, ESS, kommer ingående att beskriva hur acceleratorn fungerar och vilken tvärvetenskaplig forskning som kommer att bedrivas.