Atom- och kärnfysik

I denna kurs fördjupar vi oss i den teori som förklarar atomens och kärnans uppbyggnad.

Vi ser hur atomens uppbyggnad avspeglar sig i det ljus, som atomen sänder ut. Allt synligt ljus kommer från atomer.

Vi undersöker hur atomens byggnad avspeglar sig i det periodiska systemet och därmed
påverkar kemiska processer.

Speciellt intresse ägnas åt hur atomfysiken kommer till användning i praktiska tillämpningar, 
hur laserljus uppstår och hur det används som hjälpmedel vid spektralanalys och holografi (tredimensionella bilder).

Vidare studerar vi hur röntgenstrålning uppkommer och dess betydelse inom sjukvården.

Vi kommer att studera hur absorptionsspektrum kan användas för atomspektroskopisk analys.

Vi ser på vad som styr hur kärnan är uppbyggd av protoner och neutroner och varför det är möjligt för kärnan att sönderfalla med alfa-, beta- eller gammasönderfall.

Vid ett flertal laborationer använder vi en gammaspektrometer för att detektera strålning från olika radioaktiva ämnen. Med hjälp av denna typ av detektor kan man identifiera vilka radioaktiva ämnen som bidrar med strålningen.

Vi lär oss också räkna på olika reaktioner, de som sker inne i solen liksom de som har betydelse inom fusionsforskningen och de som sker i ett kärnkraftverk. Det kan också handla om de reaktioner man åstadkommer genom acceleration av partiklar i olika acceleratorer.

I kursen ingår ett flertal laborationer både på Polhemskolan och på Fysiska Institutionen.

Under kursen gör vi också flera studiebesök.