Atom- och kärnfysik

I denna kurs fördjupar vi oss i den teori som förklarar atomens och kärnans uppbyggnad.

Vi ser hur atomens uppbyggnad avspeglar sig i det ljus, som atomen sänder ut. Allt synligt ljus kommer från atomer.

Vi undersöker hur atomens byggnad avspeglar sig i det periodiska systemet och därmed
påverkar kemiska processer.

Speciellt intresse ägnas åt hur atomfysiken kommer till användning i praktiska tillämpningar, 
hur laserljus uppstår och hur det används som hjälpmedel vid spektralanalys och holografi (tredimensionella bilder).

Vidare studerar vi hur röntgenstrålning uppkommer och dess betydelse inom sjukvården.

Vi kommer att studera hur absorptionsspektrum kan användas för atomspektroskopisk analys.

Vi ser på vad som styr hur kärnan är uppbyggd av protoner och neutroner och varför det är möjligt för kärnan att sönderfalla med alfa-, beta- eller gammasönderfall.

Vid ett flertal laborationer använder vi en gammaspektrometer för att detektera strålning från olika radioaktiva ämnen. Med hjälp av denna typ av detektor kan man identifiera vilka radioaktiva ämnen som bidrar med strålningen.

Vi lär oss också räkna på olika reaktioner, de som sker inne i solen liksom de som har betydelse inom fusionsforskningen och de som sker i ett kärnkraftverk. Det kan också handla om de reaktioner man åstadkommer genom acceleration av partiklar i olika acceleratorer.

I kursen ingår ett flertal laborationer både på Polhemskolan och på Fysiska Institutionen.

Under kursen gör vi också flera studiebesök.

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider